Đoàn Giám sát, kiểm tra số 2 của Tỉnh ủy giám sát, kiểm tra tại thị xã Mỹ Hào

Đăng ngày 06 - 04 - 2021
100%

Ngày 5/4, tại Hội trường Thị ủy, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 2 của Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ làm Trưởng đoàn đã kiểm tra, giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 45/CT/TW ngày 26/6/ 2020 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 09/9/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; kiện toàn tổ chức sắp xếp bộ máy và cán bộ sau Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào; đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong BTV Thị ủy.

Các đại biểu dự buổi kiểm tra

Tại buổi làm việc, các đồng chí Lãnh đạo thị xã đã báo cáo với Đoàn về tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của thị xã. Trong thời gian qua, cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ, các phòng, ban, đoàn thể từ thị xã đến cơ sở đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bầu cử kịp thời, đảm bảo tiến độ theo luật định. UBBC thị xã đã ban hành quyết định về việc ấn định 7 đơn bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử Đại biểu HĐND thị xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tổng số Đại biểu HĐND thị xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 được bầu là 32 người, tổng số Đại biểu HĐND cấp xã, phường trên địa bàn thị xã được bầu là 302 người; đã lập danh sách sơ bộ 57 người ứng cử đại biểu HĐND thị xã, 522 người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, phường để gửi lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú. Số khu vực bỏ phiếu được phê chuẩn là 92 khu vực, tại 90 đơn vị bầu cử các xã, phường. Đến ngày 29/3 đã hoàn thành xong việc lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND các cấp.

Đồng chí Trần Thị Thanh Thuỷ, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào phát biểu tại buổi làm việc

Đối với việc kiện toàn tổ chức sắp xếp bộ máy và cán bộ sau Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ngay sau Đại hội Đảng các cấp, Ban Thường vụ Thị ủy đã kịp thời chuẩn y cấp ủy và các chức danh chủ chốt các chi Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời tập trung hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét phê chuẩn kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; Ban Thường vụ Thị ủy…  Các cấp ủy các cấp của thị xã xây dựng ban hành quy chế làm việc của cấp ủy khóa mới và bố trí sắp xếp, phân công nhiệm vụ cấp ủy viên khóa mới đảm bảo đúng quy định.

Đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, giám sát, đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu trong thời gian tới, thị xã cần tiếp tục triển khai các bước công việc theo kế hoạch. Tiếp tục làm tốt công tác kiểm tra, giám sát và công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác bầu cử; tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách chính thức người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chỉ đạo, hướng dẫn làm tốt công tác lập, niêm yết danh sách cử tri, cấp thẻ cử tri; niêm yết danh sách người ứng cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp tại các khu vực bỏ phiếu đúng quy định...; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, để cuộc bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Tin mới nhất

Lịch kiểm tra (tháng 3/2021) việc triển khai thực hiện công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV...(25/03/2021 3:53 CH)

Hội nghị Hướng dẫn công tác lấy ý kiến nhận xét cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử Đại biểu...(25/03/2021 10:30 SA)

°
478 người đang online