Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Đăng ngày 06 - 04 - 2021
100%

Ngày 06/4, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Dự chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy; đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong BTV Thị ủy.

Toàn cảnh hội nghị

Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Kế hoạch 30 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BTV Thị ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng triển khai nghiêm túc, gắn với các chương trình, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Toàn thị xã tổ chức trên 70 hội nghị quán triệt, học tập, với trên 280 nghìn lượt cán bộ, đảng viên tham dự, đạt tỉ lệ trên 90%.

Công tác tuyên truyền được tiến hành bằng nhiều hình thức như đưa vào nội dung sinh hoạt định kỳ Đảng bộ, chi bộ; tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh, Cổng thông tin điện tử, tuyên truyền trên mạng xã hội. MTTQVN và các tổ chức chính trị triển khai sâu rộng trong đoàn viên, hội viên bằng các phong trào, việc làm cụ thể, sát thực tế. Qua đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thị xã đi vào nề nếp, thiết thực, trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, với trên 170 mô hình hay, cách làm sáng tạo; có nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng và toàn xã hội.

Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy trao Giấy khen cho các tập thể

Đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã trao Giấy khen cho các cá nhân

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần tạo những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên; thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của thị xã.

BTV Thị ủy cũng xây dựng và thông qua 6 giải pháp cơ bản để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các đại biểu dự hội nghị đã thảo luận, nêu lên những kinh nghiệm, những cách làm sáng tạo và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới.

Tại hội nghị, BTV Thị ủy đã tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã đã đạt được sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Đồng chí đề nghị các Tổ chức cơ sở Đảng tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05, gắn với xây dựng chỉnh đốn Đảng; cán bộ, đảng viên làm tốt trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo Bác. Mỗi cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động, cần lựa chọn những việc trọng tâm, vấn đề nổi cộm, bức xúc được cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm để tập trung thực hiện, giải quyết có kết quả; đưa nội dung học tập, làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ của các Chi bộ, gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, quá trình học tập, lao động của mỗi cá nhân; Đổi mới công tác tuyên truyền Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đưa nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình giáo dục phổ thông; làm tốt công tác phát hiện, biểu dương khen thưởng kịp thời nhân rộng các điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị.

Tin mới nhất

Về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Đề án BVMT giai đoạn 2021-2025 và Đề án tăng cường công tác...(18/11/2021 2:49 CH)

Thông báo: Tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND...(10/11/2021 1:33 CH)

Thường trực Thị ủy tổ chức giao ban công tác quý III năm 2021 với MTTQ và các đoàn thể chính...(15/10/2021 2:07 CH)

Quyết định phê duyệt Đề án đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn vốn xây dựng nông thôn mới nâng...(01/10/2021 2:43 CH)

Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thị xã Mỹ Hào...(02/06/2021 2:57 CH)

°
831 người đang online