Kết thúc việc khoanh vùng cách ly phòng, chống Covid-19 cụm dân cư tổ dân phố Nghĩa Lộ, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào

Đăng ngày 30 - 05 - 2021
100%

Kết thúc việc khoanh vùng cách ly phòng, chống Covid-19 cụm dân cư tổ dân phố Nghĩa Lộ, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào từ 18 giờ 00 phút ngày 29/5/2021

Tin mới nhất

UBND thị xã Mỹ Hào dỡ bỏ phong tỏa tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa(05/06/2021 11:28 SA)

Kết thúc việc khoanh vùng cách ly phòng, chống dịch Covid-19 cụm dân cư tổ dân phố Lường, phường...(03/06/2021 4:32 CH)

°
427 người đang online