Kết thúc việc khoanh vùng cách ly phòng, chống dịch Covid-19 cụm dân cư tổ dân phố Lường, phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào

Đăng ngày 03 - 06 - 2021
100%

Kết thúc việc khoanh vùng cách ly phòng, chống dịch Covid-19 cụm dân cư tổ dân phố Lường, phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào từ 07 giờ 00 phút ngày 03/6/2021

Tin mới nhất

UBND thị xã Mỹ Hào dỡ bỏ phong tỏa tổ dân phố Nguyễn Xá, phường Nhân Hòa(05/06/2021 11:28 SA)

Dừng cách ly xã hội trên phạm vi toàn thị xã theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ...(31/05/2021 9:39 SA)

°
350 người đang online