NGÂN HÀNG CSXH THỊ XÃ MỸ HÀO: Triển khai cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất

Đăng ngày 23 - 07 - 2021
100%

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19, ngày 01/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; trong đó, có nội dung giao Ngân hàng CSXH thực hiện cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc và trả lương phục hồi sản xuất đối với người lao động.

Thực hiện chủ trương trên, Tổng Giám đốc NHCSXH đã ban hành văn bản số 6199/HD-NHCS ngày 08/07/2021 Hướng dẫn Nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Một số nội dung chính trong chính sách cho vay như sau:

Điều kiện vay vốn:

Đối với khách hàng vay vốn trả lương ngừng việc

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng liền kề trước thời điểm người lao động ngừng việc, phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

- Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

Đối với khách hàng vay vốn trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất, kinh doanh

Đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022

- Phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 01 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022.

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

- Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

- Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn.

Đối với khách hàng hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để phục hồi sản xuất, kinh doanh

- Có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn.

- Có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất, kinh doanh.

- Không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài, đã hoàn thành quyết toán thuế năm 2020 tại thời điểm đề nghị vay vốn.

Mức cho vay, lãi suất và thời hạn cho vay

-Khách hàng được vay vốn một hoặc nhiều lần để trả lương ngừng việc, trả lương cho người lao động khi phục hồi sản xuất với thời gian tối đa 03 tháng/người lao động.

Theo quy định, mức cho vay tối đa bằng mức lương tối thiểu vùng đối với số người lao động theo thời gian trả lương ngừng việc thực tế tối đa 3 tháng.

- Lãi suất cho vay: 0%/năm; Lãi suất nợ quá hạn: 12%/năm.

  • Khách hàng vay vốn không phải thực hiện bảo đảm tiền vay.
  • Thời hạn cho vay do NHCSXH nơi cho vay và khách hàng vay vốn thỏa thuận nhưng không quá 12 tháng.

Hồ sơ vay vốn, quy trình, thủ tục phê duyệt cho vay và giải ngân được nêu cụ thể trong văn bản số 6199/HD-NHCS ngày 08/07/2021 Hướng dẫn Nghiệp vụ cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất.

Hướng dẫn số 6199/NHCS ngày 08/7/2021 của Ngân hàng Chính sách xã hội

Tin mới nhất

Ngân hàng CSXH thị xã Mỹ Hào giải ngân cho người sử dụng lao động theo NQ 68/NQ-CP và QĐ...(13/08/2021 1:50 CH)

°
666 người đang online