Hội đồng nhân dân phường Bạch Sam tổ chức kỳ họp thứ Nhất

Đăng ngày 06 - 07 - 2021
100%

Ngày 6 tháng 7, Hội đồng nhân dân phường Bạch Sam khóa XXVI, tổ chức kỳ họp thứ Nhất, đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn phường; bầu các chức danh chủ chốt HĐND, UBND phường, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Dự chỉ đạo tại kỳ họp có đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; các đồng chí Ủy viên BTV Thị ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã.

Theo kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân phường, có 21 ông, bà trúng cử đại biểu HĐND phường Bạch Sam, khóa XXVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kỳ họp đã thảo luận, thông qua các nội dung, chương trình, kế hoạch, quy chế hoạt động của HĐND phường, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị trong 6 tháng cuối năm, phường Bạch Sam tiếp tục tập chung lãnh đạo, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, nhân dân tiếp cận các nguồn vốn, khoa học kỹ thuật, về thủ tục hành chính nhằm tạo động lực phát triển. Phường cần tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự đô thị, trật tự xây dựng, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng chí Đào Quang Minh cũng đề nghị HĐND và các đại biểu HĐND phường Bạch Sam, khóa XXVI phát huy vai trò đại diện cho quyền lợi của nhân dân trong toàn xã, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường, thúc đẩy kinh tế, xã hội trên địa bàn ngày càng phát triển.

Tại kỳ họp, các đại biểu bỏ phiếu bầu ông Phạm Văn Chiến, Bí thư Đảng ủy, tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐND phường. Kỳ họp cũng bầu các chức danh Phó chủ tịch HĐND, UBND phường, các Ban của Hội đồng nhân dân và Ủy viên UBND phường.

Đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chúc mừng các đồng chí được bầu giữ các chức danh lãnh đạo chủ chốt HĐND, UBND phường

Kỳ họp cũng thảo luận, đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn phường 6 tháng đầu năm và các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất trên địa bàn phường ước đạt trên 222 tỷ đồng, bằng 50,5% kế hoạch năm, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước. Phường tiếp tục thực hiện kịp thời, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh; các lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được đảm bảo.

Tin mới nhất

HĐND phường Phan Đình Phùng khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức kỳ họp thứ Nhất thành công...(09/07/2021 11:05 SA)

Hội đồng nhân dân xã Cẩm Xá khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ Nhất(06/07/2021 11:31 SA)

°
551 người đang online