UBND thị xã tổ chức cuộc họp Báo cáo triển khai kế hoạch số 93A ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên trên địa bàn thị xã

Đăng ngày 20 - 08 - 2021
100%

Chiều 18/8, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức Hội nghị báo cáo triển khai Kế hoạch số 93A ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh về việc xử lý các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp; vi phạm hành lang bảo vệ giao thông, thủy lợi; và hoạt động bến bãi khai thác cát trái phép theo kế hoạch 93A của UBND tỉnh trên địa bàn thị xã.

Dự, chủ trì hội nghị có đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, lãnh đạo các ngành, đoàn thể thị xã và Chủ tịch UBND 13 xã, phường trên địa bàn.

Toàn cảnh cuộc họp

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai, khai thác và bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi đã từng bước đi vào nề nếp, giảm đáng kể số vụ vi phạm. Tuy nhiên, việc xử lý vi phạm còn chậm, chưa triệt để, tái vi phạm vẫn xảy ra, trong đó có nguyên nhân do công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai, đê điều, khai thác và bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi chưa thường xuyên; cấp ủy, chính quyền ở một số địa phương chưa kiên quyết xử lý số vụ vi phạm trong quản lý đất đai… Theo báo cáo của các địa phương, đến ngày 15/4/2021, toàn thị xã đã xử lý, giải tỏa 149/334 trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp, đạt 43,5%; 3.801 trường hợp vi phạm hành lang giao thông; 250 trường hợp vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi.

Đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND thị xã Lê Quang Hiến nhấn mạnh: Việc xử lý, giải tỏa vi phạm theo Kế hoạch số 93A là công việc khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở; là trách nhiệm của các cấp chính quyền, vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Việc xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm phải đúng trình tự theo quy định của pháp luật, tiến hành đồng bộ, kiên quyết, dứt điểm, khách quan, nghiêm minh, giữ vững an ninh, trật tự an toàn xã hội. Việc xử lý vi phạm phải được tiến hành thường xuyên, không kết thúc nếu còn tồn tại vi phạm. Tập trung xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết, phù hợp với địa bàn quản lý, nhiệm vụ được giao của từng cấp, từng ngành; tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm quản lý sử dụng đất, công trình công cộng; rà soát, giải tỏa các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi; Căn cứ kế hoạch số 93A của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch chi tiết và thực hiện các bước xử lý vi phạm theo trình tự pháp luật bảo đảm nghiêm túc, phấn đấu xử lý được 80% các trường hợp vi phạm cũ trong năm 2021, tiến tới xử lý triệt để các trường hợp vi phạm trong năm 2022…

Tin mới nhất

Thị xã Mỹ Hào tổ chức hội nghị Tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2021(03/12/2021 5:48 CH)

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã(25/11/2021 9:14 SA)

Kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2021 tại các xã, phường(25/11/2021 2:04 CH)

BCĐ thị xã họp, xét đề nghị công nhận danh hiệu “Khu dân cư văn hóa” năm 2021(28/10/2021 9:21 SA)

Tổng kết nhiệm vụ tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2021(20/10/2021 10:27 SA)

°
696 người đang online