Quyết định chức năng nhiệm vụ phòng Y tế thị xã

Đăng ngày 30 - 08 - 2019
100%

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã Mỹ Hào(17/11/2022 10:42 SA)

  Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Quản lý đô thị thị xã Mỹ Hào(15/11/2022 6:16 CH)

  Quyết định chức năng nhiệm vụ Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thị xã(01/07/2021 2:56 CH)

  Quyết định chức năng nhiệm vụ Phòng Kinh tế thị xã(01/07/2021 2:55 CH)

  Quyết định chức năng nhiệm vụ Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã(01/07/2021 2:54 CH)

  °
  1038 người đang online