Nhìn lại hoạt động cho vay Hộ nghèo và các ĐTCS trên địa bàn thị xã Mỹ Hào năm 2021 của Ngân hàng CSXH thị xã Mỹ Hào

Đăng ngày 21 - 01 - 2022
100%

Thực hiện nhiệm vụ được giao năm 2021, PGD Ngân hàng CSXH thị xã Mỹ Hào đã bám sát sự chỉ đạo của cấp trên, chủ động xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp để tổ chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch được giao, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo và tạo việc làm, góp phần xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế của địa phương.

Phòng giao dịch NHCSXH thị xã Mỹ Hào đã tổ chức triển khai, ưu tiên nguồn vốn cho các xã của thị xã đẩy mạnh việc thực hiện mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021.

Đến ngày 31/12/2021, tổng dư nợ đạt 303.138 triệu đồng, tăng 20.650 triệu đồng so với 31/12/2020; tỷ lệ tăng 7,3%.  Hoàn thành 100% kế hoạch giao. Tổng số khách hàng còn dư nợ: 5.972 hộ. Trong đó:

- Dư nợ cho vay hộ nghèo: 9.558 triệu đồng/207 hộ

- Dư nợ cho vay hộ cận nghèo: 15.406 triệu đồng/341 hộ

- Dư nợ cho vay hộ mới thoát nghèo: 139.674 triệu đồng/3.103 hộ

- Cho vay HSSV: 3.375 triệu đồng/102 hộ

- Cho vay GQVL: 22.798 triệu đồng/456 hộ

- Cho vay LĐNN: 3 triệu đồng/4 hộ

- Cho vay NS & VSMT: 67.802 triệu đồng/3.937 hộ

- Cho vay hộ nghèo về nhà ở theo QĐ 167: 256 triệu đồng/35 hộ

- Cho vay hộ nghèo về nhà ở theo QĐ 33: 2.112 triệu đồng/86 hộ

- Cho vay KFW: 8.300 triệu đồng/9 KH

- Cho vay Nhà ở xã hội: 32.913/87 hộ

- Cho vay trả lương ngừng việc: 941tr/3 hộ

Nợ quá hạn 288 triệu đồng.

Tăng trưởng dư nợ bình quân tại các xã xây dựng nông thôn mới năm 2021 so với 31/12/2020 là 1.694 triệu đồng. Tỷ lệ số xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2021 là 100%.

Thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn:

Tổng số tiền đầu tư 261.970 triệu đồng, trong đó:

- Giúp hộ nghèo về nhà ở: 197 hộ, số tiền 8.627 triệu đồng

- Xây dựng 6.097 công trình NS&VSMT, số tiền: 10.947 triệu đồng.

- Chương trình khác 1.160 hộ, số tiền 242.396 triệu đồng.

Hiện nay, ngân hàng CSXH thị xã hiện đang thực hiện ủy thác qua 37 đơn vị Hội, đoàn thể cấp xã, ủy nhiệm qua 227 Tổ TK&VV, các tổ TK&VV đều đạt loại tốt, khá. Trong năm 2021, NHCSXH thị xã Mỹ Hào đã phối hợp cùng các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác cấp xã, Tổ TK&VV triển khai kịp thời các chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà nước và của Ngành về tín dụng chính sách. Phối kết hợp chặt chẽ với các tổ chức Hội, Đoàn thể nhận ủy thác làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để toàn thể nhân dân nắm bắt được chính sách vay vốn của Nhà nước cũng như thực hiện tốt việc kiểm tra giám sát về sử dụng vay vốn nhằm phát huy tối đa hiệu quả của vốn vay ưu đãi.

Tin mới nhất

Thực hiện chi trả chế độ trợ cấp một lần cho Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính...(29/03/2023 10:20 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã tặng quà Tết các hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn(16/01/2023 8:30 SA)

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Mỹ Hào: Triển khai Tháng hành động vì bình...(15/12/2022 10:12 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Mỹ Hào tiếp tục triển khai chương trình cho vay đối với học...(16/11/2022 4:12 CH)

Đánh giá hoạt động 9 tháng đầu năm tại Ngân hàng CSXH thị xã Mỹ Hào (21/10/2022 9:27 SA)

°
1098 người đang online