Khai mạc Lớp bồi dưỡng cán bộ Tuyên giáo cơ sở

Đăng ngày 02 - 11 - 2022
100%

Ngày 02 tháng 11, Trung tâm Chính trị thị xã phối hợp Ban Tuyên giáo Thị ủy tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng cán bộ Tuyên giáo cơ sở năm 2022.

Dự khai mạc có đồng chí Nguyễn Xuân Vũ, Uỷ viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã; đồng chí Đào Thị Bằng, Uỷ viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Thị uỷ. Trên 70 báo cáo viên của các Đảng bộ, chi bộ tham gia lớp bồi dưỡng.

Các đại biểu và học viên dự khai mạc lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được học tập, nghiên cứu 3 chuyên đề về Đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn hiện nay; Nắm bắt dư luận xã hội và xử lý tình huống ở cơ sở; Kỹ năng công tác tuyên truyền, cổ động ở cơ sở.

Phát biểu với các học viên, đồng chí Nguyễn Xuân Vũ, Uỷ viên BTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã nhấn mạnh vai trò của công tác tuyên giáo đối với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, Chính quyền, phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong toàn Đảng, toàn dân. Đồng chí yêu cầu ban tổ chức lớp bồi dưỡng và các học viên thực hiện tốt việc nghiên cứu, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm, tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ các chuyên đề, các nội dung trọng tâm để trang bị kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, kỹ năng nghiệp vụ, vận dụng vào thực tế, tuyên truyền và tổ chức vận động nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thúc đẩy phong trào yêu nước, hoàn thành các mục tiêu kinh tế, xã hội của địa phương.

Tin mới nhất

Cam kết tu dưỡng, rèn luyện thực hiện Chuyên đề năm 2023(29/03/2023 7:25 SA)

Sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam(15/03/2023 8:56 SA)

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Mỹ Hào.(09/03/2023 4:20 CH)

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ(01/03/2023 4:32 CH)

Thông báo của Ban Thường vụ Thị ủy về việc phân công Ủy viên BTV Thị ủy khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020...(26/02/2023 8:37 SA)

°
496 người đang online