Ủy ban nhân dân thị xã họp giao ban thường niên tháng 11, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Đăng ngày 23 - 11 - 2022
100%

Ngày 22/11/2022, UBND thị xã Mỹ Hào đã tổ chức họp giao ban, nghe các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thị xã báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 12 năm 2022 và năm 2023. Đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Dự họp có các đồng chí Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND thị xã; các đồng chí Ủy viên UBND thị xã, lãnh đạo một số phòng, cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã.

Các đại biểu dự họp

Tại cuộc họp này, lãnh đạo các phòng chuyên môn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, nêu những tồn tại, vướng mắc và có những kiến nghị, đề xuất nhằm tháo gỡ khó khăn cần thực hiện trong thời gian tới. Theo đó, trong 2022, các phòng chuyên môn, đơn vị UBND thị xã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đạt kết quả khá tích cực. Tổng giá trị sản xuất năm 2022 ước đạt 33.647 tỷ 50 triệu đồng, tăng 10,1% so với năm 2021, bằng 109% kế hoạch năm 2022, trong đó: giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 704 tỷ 390 triệu đồng, giảm 0,3%, bằng 99,9% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN đạt 21,618 tỷ 530 triệu đồng, tăng 9,6%, bằng 106% kế hoạch; giá trị thương mại, dịch vụ đạt 11,319 tỷ 130 triệu đồng, tăng 11,7% bằng 101,6% kế hoạch. Cơ cấu kinh tế:Nông nghiệp - Công nghiệp, TTCN - Thương mại, dịch vụ là 2,1% - 64,3% - 33,6%. Giá trị hàng xuất khẩu ước đạt 154 triệu USD, tăng 5,6% so với 2021, bằng 101,3% kế hoạch 2022. Tổng thu ngân sách Nhà nước năm 2022 ước đạt 2.645 tỷ 441 triệu đồng, tăng 49% so với năm 2021, tăng 80% kế hoạch tỉnh giao,17% kế hoạch HĐND thị xã giao. Tổng chi ngân sách năm 2022 ước đạt 1.966 tỷ 551 triệu đồng, tăng 9% so với năm 2021, tăng 65% kế hoạch tỉnh giao. Có 05 khu dân cư kiểu mẫu. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid 19; có 72/75 làng, tổ dân phố văn hóa đạt tiêu chuẩn danh hiệu Khu dân cư văn hóa, đạt 96% ; gia đình văn hóa đạt 95%; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đạt 89,2%; tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên duy trì dưới 1%; tỷ lệ hộ nghèo còn 1,28%; có 07 trường đạt chuẩn mức độ 2; quốc phòng - an ninh, trật tự xã hội được bảo đảm.

Đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì cuộc họp

Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo luận tại cuộc họp, đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2022 trên các lĩnh vực mà báo cáo đã nêu, đồng thời nhấn mạnh: Để khắc phục hạn chế, phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh năm 2022, yêu cầu các phòng, đơn vị tập trung chỉ đạo, rà soát, xác định rõ các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được giao, đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để tập trung tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện đảm bảo hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2022.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp tiếp tục bám sát nhiệm vụ, chương trình công tác trọng tâm đề ra, chủ động rà soát xem những việc đã làm và còn những công việc chưa làm để tập trung chỉ đạo thực hiện. Tăng cường công tác quản lý đất đai; quản lý, sử dụng đất công theo đúng quy định. Đẩy mạnh công tác cấp, phát Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý đất dôi dư; đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở. Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 93A/KH-UBND; thường xuyên kiểm tra ngăn chặn, xử lý kịp thời, dứt điểm không để phát sinh các trường hợp vi phạm mới, tái vi phạm. Tập trung giải phóng mặt bằng, thu hồi đất các dự án đầu tư trên địa bàn bảo đảm đúng theo trình tự, quy định của pháp luật. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, quy hoạch xây dựng thực hiện tốt cấp phép xây dựng và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn.

 

 

 

 

Tin mới nhất

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ GPMB dự án đầu tư...(10/11/2022 1:44 CH)

Lịch Tiếp công dân tháng 11 năm 2022(01/11/2022 9:36 SA)

Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp giao ban lãnh đạo UBND thị xã(14/10/2022 9:56 SA)

Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp công dân phường Bần yên Nhân ngày 10/10/2022(13/10/2022 9:38 SA)

Kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại buổi tiếp công dân Vũ Đình Khoa, phường Dị Sử ngày 10/10/2022(12/10/2022 9:42 SA)

°
950 người đang online