Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã

Đăng ngày 24 - 02 - 2022
100%

Ngày 23/02, Ủy ban nhân dân thị xã tổ chức cuộc họp về đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã do đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì.

Thành phần tham dự cuộc họp gồm có lãnh đạo các phòng, ngành: Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý dự án xây dựng.

Các đại biểu tham dự cuộc họp

Tại cuộc họp các đồng chí Trưởng, phó các phòng, ban báo cáo các dự án xây dựng được giao nhiệm vụ  giải phóng mặt bằng, quản lý dự án: Dự án hạ tầng đấu giá đất dãn dân khu vực phường Bần Yên Nhân, khu 1: 1,3ha; Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng Nông thôn mới tại xã Cẩm Xá  3,27 ha; Dự án xây dựng đường trục trung tâm Đô thị Mỹ Hào giai đoạn hai từ nút giao tỉnh lộ ĐT 387 đến thị lộ ĐH 31...

Kết luận cuộc họp đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã nêu rõ các bộ phận chuyên môn hàng tuần báo cáo bằng văn bản về tiến độ thực hiện các dự án; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án của thị xã; Yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân các công trình sử dụng nguồn vốn đầu tư công, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc quản lý và điều hành dự án, thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thi công của các nhà thầu, xây dựng bảng phân công cụ thể công chức chuyên môn và lãnh đạo theo dõi, phụ trách từng dự án. Bên cạnh đó, đồng chí đề nghị các cơ quan chuyên môn của thị xã triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện các công trình, dự án đầu tư xây dựng của các chủ đầu tư, kịp thời tham mưu UBND thị xã xử lý đối với các chủ đầu tư thực hiện không đúng quy định. 

Tin mới nhất

UBND thị xã họp Giao ban thường kỳ tháng 10(06/11/2022 9:14 SA)

UBND thị xã họp giao ban triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới(12/08/2022 3:55 CH)

UBND thị xã họp giao ban đánh giá công tác tháng 2, triển khai công tác tháng 3 năm 2022(27/02/2022 1:57 CH)

Tạm dừng tiếp nhận trực tiếp hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả...(16/12/2021 8:08 SA)

Các xã, phường khởi động khu cách ly tập trung(02/12/2021 10:54 SA)

°
959 người đang online