Xin ý kiến: Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thị xã Mỹ Hào và Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã Mỹ Hào

Đăng ngày 22 - 03 - 2022
100%

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Triển khai thực hiện Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên;

UBND thị xã Mỹ Hào xây dựng dự thảo 02 Bộ Quy tắc ứng xử: Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thị xã Mỹ Hào và Bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã Mỹ Hào (sau đây gọi tắt là các Bộ Quy tắc ứng xử).

UBND thị xã Mỹ Hào trân trọng thông báo và xin ý kiến đóng góp của Nhân dân trong vòng 30 ngày (từ 25/3/2022 đến 24/4/2022) trước khi quyết định ban hành.

Các ý kiến đóng góp đề nghị gửi về:

- Phòng Văn hóa và Thông tin - UBND thị xã Mỹ Hào, địa chỉ: số 23, đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

- Hoặc địa chỉ Email: vhtt.mh@hungyen.gov.vn

 

Nội dung 02 Bộ Quy tắc ứng xử xem tại đây:

 

1. Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thị xã Mỹ Hào .doc

 Bộ Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thị xã Mỹ Hào .PDF

Tin mới nhất

°
580 người đang online