Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Mỹ Hào triển khai cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến theo Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày 15 - 04 - 2022
100%

Ngày 04/4/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến.

Theo đó, ngày 04/4/2022, Tổng Giám đốc NHCSXH ban hành Văn bản số 2466/NHCS-TDSV hướng dẫn nghiệp vụ cho cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến. Cụ thể như sau:

1. Đối tượng vay vốn:

- Học sinh các cấp đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục.

- Học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Pháp luật Việt Nam.

2. Điều kiện vay vốn

Học sinh, sinh viên phải đáp ứng các điều kiện vay vốn sau:

- Là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng: hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật hoặc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 (có bố, mẹ hoặc bố mẹ mất do dịch COVID-19).

- Không có máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến và chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị học tập trực tuyến dưới mọi hình thức.

3. Mục đích sử dụng vốn vay

Vốn vay được sử dụng để mua máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến bao gồm: Máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và các thiết bị ghi hình kỹ thuật số (webcam), thiết bị thu thanh (microphone).

4. Phương thức cho vay

- NHCSXH thực hiện phương thức cho vay có ủy thác một số nội dung công việc cho các tổ chức chính trị - xã hội theo quy định của NHCSXH. Việc cho vay đối với học sinh, sinh viên được thực hiện theo phương thức cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình có học sinh, sinh viên là người đứng tên vay vốn tại NHCSXH.

- NHCSXH thực hiện phương thức cho vay trực tiếp tại NHCSXH nơi cư trú hoặc nơi nhà trường đóng trụ sở đối với trường hợp khách hàng vay vốn thuộc đối tượng là Học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Pháp luật Việt Nam, đã đủ 18 tuổi nếu trong hộ gia đình không còn thành viên nào đủ 18 tuổi trở lên hoặc thành viên còn lại không còn sức lao động, không có đủ năng lục hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật.

5. Mức vốn cho vay

Mức vốn cho vay tối đa 10 triệu đồng/học sinh, sinh viên.

6. Lãi suất cho vay

- Lãi suất cho vay 1,2%/năm.

- Lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm cho vay.

7. Thời hạn cho vay

- Đối với học sinh, sinh viên vay vốn thông qua hộ gia đình: Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng.

- Đối với trường hợp sinh viên trực tiếp đứng tên vay vốn (nếu trong hộ gia đình không còn thành viên nào đủ 18 tuổi trở lên hoặc thành viên còn lại không còn sức lao động, không có đủ năng lục hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của pháp luật).

+ Tại thời điểm vay vốn nếu thời gian dự kiến kết thức khóa học còn từ 24 tháng trở lên thì thời hạn vay vốn tối đa được tính từ ngày vay đến hết 12 tháng sau thời điểm dự kiến kết thúc khóa học.

+ Thời điểm dự kiến kết thúc khóa học của sinh viên được xác định theo giấy xác nhận của nhà trường.

8. Hồ sơ vay vốn

- Hồ sơ do khách hàng vay vốn lập gồm:

+ Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) áp dụng đối với học sinh, sinh viên vay vốn thông qua hộ gia đình; Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/TDMT) áp dụng đối với sinh viên vay vốn trực tiếp.

+ Giấy ủy quyền (mẫu số 01/GUQ) nếu có.

+ Giấy xác nhận của nhà trường (mẫu số 01/TDSV)

- Hồ sơ do Tổ Tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) lập

+ Biên bản họp Tổ TK&VV (mẫu số 10C/TD hoặc 10A/TD).

+ Danh sách hộ gia đình đề nghị vay vốn NHCSXH (mẫu số 03/TD)

- Hồ sơ do NHCSXH nơi cho vay lập

+ Giấy đề nghị vay vốn kiêm phương án sử dụng vốn vay (mẫu số 01/TD) và Giấy đề nghị vay vốn (mẫu số 01/TDMT), phần phê duyệt của ngân hàng.

+ Thông báo phê duyệt cho vay (mẫu số 04/TD)

    9. Giải ngân

- Căn cứ hồ sơ vay vốn đã được phê duyệt, NHCSXH giải ngân cho khách hàng bằng tiền mặt hoạc chuyển khoản vào tài khoản của khách hàng.

- Việc giải ngân của NHCSXH được thực hiện đến hết ngày 31/12/2023 hoặc thời điểm hết nguồn vốn cho vay theo quy định tại khoản 1, Điều 10 Quyết định số 09/2022/QĐ-TTg ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính Phủ, tùy theo điều kiện nào đến trước.

Tin mới nhất

Thực hiện chi trả chế độ trợ cấp một lần cho Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính...(29/03/2023 10:20 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã tặng quà Tết các hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn(16/01/2023 8:30 SA)

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Mỹ Hào: Triển khai Tháng hành động vì bình...(15/12/2022 10:12 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Mỹ Hào tiếp tục triển khai chương trình cho vay đối với học...(16/11/2022 4:12 CH)

Đánh giá hoạt động 9 tháng đầu năm tại Ngân hàng CSXH thị xã Mỹ Hào (21/10/2022 9:27 SA)

°
1036 người đang online