Bài tuyên truyền về Cải cách hành chính nhà nước thị xã Mỹ Hào giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 01 - 02 - 2022
100%

Ngày 14/01/2022, UBND thị xã Mỹ Hào ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND về Cải cách hành chính Nhà nước thị xã Mỹ Hào giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tập trung vào 6 nhiệm vụ, giải pháp gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số.

  Kế hoạch số 18/KH-UBND

Tin mới nhất

Thị xã Mỹ Hào tổ chức cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án Trụ sở làm việc Công an thị xã Mỹ Hào...(28/06/2022 11:11 SA)

Kết quả trúng tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã Hòa Phong(24/04/2022 2:29 CH)

Tuyên truyền về Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 25/01/2022 của UBND thị xã về tuyên truyền CCHC thị...(01/02/2022 2:45 CH)

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh...(28/01/2022 5:12 CH)

Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng đối với thí sinh...(28/01/2022 5:05 CH)

°
130 người đang online