Bài tuyên truyền về Cải cách hành chính nhà nước thị xã Mỹ Hào giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 01 - 02 - 2022
100%

Ngày 14/01/2022, UBND thị xã Mỹ Hào ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND về Cải cách hành chính Nhà nước thị xã Mỹ Hào giai đoạn 2021 - 2025, trong đó tập trung vào 6 nhiệm vụ, giải pháp gồm: cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử hướng đến Chính quyền số.

  Kế hoạch số 18/KH-UBND

Tin mới nhất

Tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá(09/12/2022 2:03 CH)

Công bố giá vật liệu xây dựng tháng 11 năm 2022(15/11/2022 4:37 CH)

Thị xã lấy ý kiến về đề án đặt, đổi tên đường phố(17/10/2022 1:15 CH)

BHXH thị xã Mỹ Hào tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình(14/07/2022 7:52 SA)

Thị xã Mỹ Hào tổ chức cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án Trụ sở làm việc Công an thị xã Mỹ Hào...(28/06/2022 11:11 SA)

°
616 người đang online