Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên tổ chức tập huấn công tác thanh niên năm 2022

Đăng ngày 29 - 04 - 2022
100%

Ngày 27/4, tại Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thị xã Mỹ Hào. Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên tổ chức Tập huấn công tác thanh niên năm 2022.

Tới dự có đồng chí Lương Thị Hải Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác thanh niên, Bộ Nội vụ; đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Nguyễn Thị Tươi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Tỉnh; các đồng chí chuyên viên Sở Nội vụ; Lãnh đạo phòng Nội vụ thị xã cùng 154 học viên là Bí thư Đoàn thanh niên, công chức xã, phường, thị trấn giao phụ trách quản lý nhà nước về thanh niên thuộc thị xã Mỹ Hào và các huyện Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ, Khoái Châu.

Toàn cảnh hội nghị

Trong thời gian 01 ngày, 154 học viên tham gia lớp tập huấn được truyền đạt 3 chuyên đề gồm: Chủ trương của Đảng, Nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên; Quản lý nhà nước về thanh niên; Triển khai một số văn bản của trung ương và của tỉnh ban hành liên quan đến thanh niên, tổ chức và chính sách đối với thanh niên như Luật thanh niên năm 2020; Thông tư số 07/2020/TT-BNV ngày 15/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy định về chế độ báo cáo thống kê về thanh niên Việt Nam; Nghị định số 13/ 2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Nghị định số 17/2021/NĐ-CP ngày 9/3/2021 của Chính phủ quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện..v..v….

Đồng chí Nguyễn Thị Tươi, Phó Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Hội nghị

Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về vai trò của thanh niên trong thời đại mới đồng thời trang bị kiến thức, kỹ năng để cán bộ công chức thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên và công tác thanh niên.

Tin mới nhất

Báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng (05/06/2023 9:20 SA)

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 45 - KL/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa...(08/05/2023 4:32 CH)

Tiến tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2023)(11/04/2023 3:04 CH)

Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh(10/04/2023 1:33 CH)

Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị(06/04/2023 2:36 CH)

°
380 người đang online