Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên tháng 5

Đăng ngày 13 - 05 - 2022
100%

Sáng 12/5/2022, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 5/2022 theo hình thức trực tuyến tới 4.097 điểm cầu trên cả nước và hơn 157.589 đại biểu trên cả nước.

Dự hội nghị tại điểm cầu thị xã Mỹ Hào có đồng chí Nguyễn Xuân Vũ, UVBTV Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã; đồng chí Đào Thị Bằng, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy; cùng dự có các đồng chí là báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội thị xã, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thị ủy, đại diện MTTQVN và các ngành đoàn thể thị xã, báo các viên thuộc các đảng bộ, chi bộ khối cơ quan, trường học trên địa bàn thị xã.

Toàn cảnh Hội nghị trực tuyến điểm cầu thị xã Mỹ Hào

Tại hội nghị, các báo cáo viên được nghe đồng chí Lại Xuân Môn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương thông báo nhanh về kết quả Hội nghị lần thứ Năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về các vấn đề như: Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4/5/2022 đến ngày 10/5/2022, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tổ chức Hội nghị lần thứ Năm để thảo luận, cho ý kiến và quyết định về các nội dung: Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới. Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Đề án xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên. Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2021 và một số vấn đề quan trọng khác.

Sau khi xem xét, thảo luận các tờ trình, đề án và báo cáo của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết nghị thông qua nội dung các văn kiện gồm: Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất; tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đánh giá cao các kết quả đã đạt được của 10 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về “Tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”; khẳng định việc tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW và ban hành Nghị quyết mới về đất đai lần này là một yêu cầu cần thiết nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, bảo đảm hài hòa các lợi ích của Nhà nước, người dân và nhà đầu tư, tạo nguồn lực và động lực mới để phấn đấu đến năm 2030 nước ta trở thành nước công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao; và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao vv… Qua đó đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đã Định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới đó là: Ban Tuyên giáo các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền một số nội dung trọng tâm như: làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, tham mưu với cấp ủy, chính quyền, chỉ đạo hệ thống thông tin tuyên truyền, để tuyên truyền sâu rộng đến đông đảo cán bộ, đảng viên về kết quả Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Đảngkhóa XIII và bám sát công tác tuyên truyền vào cương lĩnh của Đảng, hiến pháp của nhà nước và Nghị quyết Đại hội XIII, các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cũng như tình hình thực thiễn của đất nước, khu vực, của tỉnh và địa phương, thông qua công tác tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thấy rõ được ý nghĩa, tầm quan trọng, nội dung của Hội nghị Trung ương năm, tập trung tuyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước như: Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890 - 19/5/2022, kỷ niệm 110 năm ngày sinh của đồng chí Phạm Hùng, tuyền truyền về các sự kiện đối ngoại quan trọng về Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 được diễn ra từ ngày 12 - 23/5/2022 tại Việt Nam, tuyên truyền về chuyến thăm chính thức cộng hòa dân chủ nhân dân Lào của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào ngày 15 -17/5 và tuyên truyền quán triệt một số nội dung về kết quả phát triển kinh tế xã hội trong quí 1 năm 2022, chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội của Chính phủ, nỗ lực thành quả phòng chống đại dịch Covid-19 ở Việt Nam.

Tin mới nhất

Báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng (05/06/2023 9:20 SA)

Kế hoạch thực hiện Kết luận số 45 - KL/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa...(08/05/2023 4:32 CH)

Tiến tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm tra Đảng (16/10/1948 – 16/10/2023)(11/04/2023 3:04 CH)

Báo cáo Kết quả thực hiện Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 05/02/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh(10/04/2023 1:33 CH)

Kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị(06/04/2023 2:36 CH)

°
362 người đang online