Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Mỹ Hào triển khai chương trình vay vốn theo Nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ

Đăng ngày 13 - 05 - 2022
100%

Ngày 30/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 11/NQ-CP về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Theo đó nhiều hỗ trợ cho chính sách tín dụng ưu đãi qua Ngân hàng chính sách xã hội cũng đã được triển khai thực hiện theo Nghị quyết như:

  - Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo quy định tại Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015, Nghị định số 74 /2019/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2019 và các văn bản có liên quan.

   - Cho vay đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sữa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 16/Nghị định số 100/2015/NQQ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015, khoản 10 Điều 1 Nghị định số 49/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 và các văn bản có liên quan.

   - Cho vay đối với học sinh, sinh viên để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến và trang trải chi phí học tập. Việc cho vay để trang trải chi phí học tập thực hiện tgheo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 và các văn bản có liên quan.

   - Cho vay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 88/2019/QH14 và Nghị quyết số 120/2020/QH14 của Quốc hội.

   - Cho vay đối với các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập phải ngừng hoạt động ít nhất 01 tháng theo yêu cầu phòng, chống dịch.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ, PGD Ngân hàng CSXH thị xã Mỹ Hào đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể nhận ủy thác của các xã, thị trấn tập trung truyên truyền, rà soát và hướng dẫn các đối tượng thuộc diện vay vốn làm hồ sơ vay vốn theo đúng quy định. 

Đến ngày 29/4/2022, Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Mỹ Hào đã tổ chức phiên giao dịch bổ sung giải ngân cho 6 khách hàng vay chương trình Nhà ở XH với số tiền 2.620 triệu đồng và  35 khách hàng vay chương trình Hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, với tống số tiền 2.220 triệu đồng. Khách hàng chủ yếu vay trong đợt này là đối tượng thuộc hộ sản xuất kinh doanh, người lao động chịu tác động bởi dịch bệnh Covid-19 do phải tạm dừng kinh doanh và bị mất việc làm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh … Nhằm kịp thời giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương.

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Ngân hàng CSXH thị xã Mỹ Hào được bổ sung vốn 19.200 triệu đồng để cho vay chương trình giải quyết việc làm, nhà ở xã hội, học sinh sinh viên mua máy tính. Trong đó, cho vay giải quyết việc là 4 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã hội là 15 tỷ đồng; cho vay học sinh, sinh viên mua máy tính là 200 triệu đồng. Thời gian tới, Ngân hàng CSXH thị xã Mỹ Hào sẽ tiếp tục tuyên truyền, triển khai nguồn vốn vay đến các đối tượng.

Tin mới nhất

Thực hiện chi trả chế độ trợ cấp một lần cho Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính...(29/03/2023 10:20 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã tặng quà Tết các hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn(16/01/2023 8:30 SA)

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Mỹ Hào: Triển khai Tháng hành động vì bình...(15/12/2022 10:12 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Mỹ Hào tiếp tục triển khai chương trình cho vay đối với học...(16/11/2022 4:12 CH)

Đánh giá hoạt động 9 tháng đầu năm tại Ngân hàng CSXH thị xã Mỹ Hào (21/10/2022 9:27 SA)

°
970 người đang online