Khai mạc lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng năm 2022

Đăng ngày 17 - 05 - 2022
100%

Ngày 16 tháng 5, Trung tâm Chính trị thị xã Mỹ Hào phối kết hợp tổ chức Khai mạc lớp Bồi dưỡng kết nạp Đảng lần hai năm 2022.

Tới dự giao nhiệm vụ cho lớp học có đồng chí Nguyễn Xuân Vũ, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, giám đốc Trung tâm Chính trị thị xã; đồng chí Đào Thị Bằng, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy.

Toàn cảnh lớp Bồi dưỡng

Lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị cho các đối tượng kết nạp Đảng được thao giảng trong 3 ngày, với sự tham gia của 64 đồng chí quần chúng ưu tú thuộc các chi Đảng bộ cơ sở trên địa bàn. Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị nhằm giúp cho những đoàn viên, quần chúng có nguyện vọng kết nạp Đảng nắm được những kiến thức khái lược về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đồng chí Nguyễn Xuân Vũ, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã phát biểu

Phát biểu giao nhiệm vụ cho lớp học đồng chí Nguyễn Xuân Vũ, UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã đề nghị các học viên trong lớp bồi dưỡng lý luận chính trị xác định rõ ý thức trách nhiệm, sắp xếp công việc, khắc phục mọi khó khăn, tích cực nghiên cứu tài liệu, tham dự đầy đủ các nội dung chương trình của lớp học. Trên cơ sở những kiến thức được trang bị, từng học viên phải xây dựng cho mình những động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên ưu tú của Đảng Cộng sản Việt Nam…

Tin mới nhất

Tập huấn nghiệp vụ công tác Hội Người cao tuổi năm 2022(28/06/2022 11:02 SA)

Hội nghị lần thứ 11, BCH Đảng bộ thị xã khoá XXVI(25/06/2022 12:44 CH)

Hội Phụ nữ thị xã nhận đỡ đầu trên 30 trẻ em mồ côi(21/06/2022 7:45 SA)

Đại hội đại biểu Hội Cựu Thanh niên xung phong thị xã Mỹ Hào lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022 - 2027(15/06/2022 3:50 CH)

Hội Khuyến học thị xã Mỹ Hào tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 - 2027(11/06/2022 4:44 CH)

°
762 người đang online