Thị xã tập huấn nghiệp vụ về công tác cải cách hành chính, thi đua khen thưởng và văn thư lưu trữ năm 2022

Đăng ngày 23 - 06 - 2022
100%

Ngày 22/6/2022, tại Hội trường nhà D Thị ủy, Sở Nội vụ phối hợp với phòng Nội vụ thị xã tổ chức tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Nội vụ năm 2022. Nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kịp thời những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chế độ chính sách, thi đua - khen thưởng, văn thư lưu trữ, kiến thức và kỹ năng thực thi công việc để phục vụ yêu cầu của công dân, tổ chức trong giai đoạn mới.

Dự chỉ đạo có đồng chí Nguyễn Thị Thiều Hương, Phó Giám đôc Sở Nội vụ; đồng chí Bùi Khánh Vĩnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND Thị xã; Lãnh đạo, báo cáo viên các phòng, ban của Sở: Nội vụ, Tài chính, Thông tin và Truyền thông…. Tham dự lớp tập huấn có 80 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan chuyên môn thị xã; các đồng chí Chủ tịch UBND và cán bộ chuyên môn gồm: Tư pháp - Hộ tịch; Văn phòng - Thống kê; Tài chính - Kế toán của 13 xã, phường.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Lớp học diễn ra trong 1 ngày, các đồng chí giảng viên đã truyền đạt tại lớp tập huấn với các chuyên đề: Phương pháp xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá, báo cáo công tác Cải cách hành chính hàng năm của cơ quan, đơn vị; Một số quy định về công tác văn thư; lập hồ sơ công việc và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan, đơn vị; Quy trình bầu cử, miễn nhiệm cán bộ, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan, đơn vị; Một số nội dung về tổ chức, phát động phong trào thi đua và quy trình xét khen thưởng trong cơ quan, đơn vị; Kinh nghiệm xử lý một số vướng mắc trong quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, công chức cấp xã trong cơ quan, đơn vị.v v….

Nội dung các chuyên đề nhằm nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, cập nhật kịp thời những kiến thức cần thiết về quản lý nhà nước giúp hệ thống hóa để nắm chắc các chủ trương, đường lối, quy định mới nhất của đảng và nhà nước liên quan trong công tác nội vụ, để phục vụ yêu cầu của công dân, tổ chức trong giai đoạn mới.

Lớp tập huấn cũng đã dành nhiều thời gian trao đổi, thảo luận, giải đáp những vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác nội vụ tại các cơ quan, đơn vị, từ đó tham mưu cho lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa nội dung liên quan đến lĩnh vực và kỹ năng thực thi công việc triển khai đúng quy định, góp phần thực hiện thắng lợi  nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã. 

Tin mới nhất

Báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng (05/06/2023 9:20 SA)

Ban Chỉ đạo hoạt đồng hè thị xã triển khai Kế hoạch hoạt động hè và chiến dịch...(04/06/2023 9:32 SA)

Kế hoạch Tổ chức kỳ họp thứ Tám - HĐND thị xã Mỹ Hào khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026(03/06/2023 2:51 CH)

Triển khai thực hiện Luật Thanh tra năm 2022(02/06/2023 9:25 SA)

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19(02/06/2023 9:16 SA)

°
728 người đang online