Kỳ họp thứ Ba, HĐND phường Phan Đình Phùng khóa XXII nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 30 - 06 - 2022
100%

Ngày 29 tháng 6, HĐND phường Phan Đình Phùng khoá XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ Ba, đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2022.

Dự kỳ họp có đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; đồng chí Đinh Quang Phúc, Thị ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã; đồng chí Vương Như Hoan, Thị ủy viên, Bí thư Đoàn TNCS HCM thị xã; các đại biểu HĐND phường Phan Đình Phùng.

Các đại biểu dự Kỳ họp

Trong 6 tháng đầu năm nay, kinh tế - xã hội trên địa bàn phường Phan Đình Phùng tiếp tục phát triển. ​ Tổng giá trị sản xuất ước đạt 331,4 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 49,8 % kế hoạch năm 2022, trong đó: Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 86,2 tỷ đồng, tăng 1,8 % so với cùng kỳ đạt 51,5 % kế hoạch; Giá trị Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp ước đạt: 131,6 tỷ đồng tăng 11% so với cùng kỳ, đạt 48,7 % kế hoạch; Giá trị Thương mại - Dịch vụ ước đạt 113,6 tỷ đồng tăng 10,5% so với cùng kỳ, đạt 50,0 % kế hoạch năm 2022. Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 16 tỷ 797 triệu đồng; tổng chi NSNN ước đạt 14 tỷ 937 triệu đồng. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực, dịch bệnh Covid-19 cơ bản được kiểm soát tốt, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tại kỳ họp các đại biểu đã tiến hành thảo luận làm rõ những vấn đề quan trọng được đại biểu, cử tri và người dân quan tâm. Nhiều ý kiến, kiến nghị của nhân dân quan tâm được tiếp thu, giải trình đầy đủ, cụ thể như các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, tiến độ thi công một số công trình, dự án trên địa bàn, công tác quản lý đất đai, xử lý các vi phạm theo Kế hoạch 93a của UBND tỉnh, bảo vệ sinh môi trường….

Đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đề nghị: Phường Phan Đình Phùng cần làm tốt công tác quản lý đất đai, tạo điều kiện thuận lợi giải quyết nhanh chóng các hồ sơ trên lĩnh vực đất đai cho nhân dân và đảm bảo theo các quy định; việc thực hiện Kế hoạch 93a cần quyết liệt và thường xuyên. Vấn đề môi trường cần khuyến khích thành lập mô hình hợp tác xã môi trường, chú trọng xử lý nước thải ở các khu dân cư. Lĩnh vực quản lý đô thị, xây dựng cơ bản cần tăng cường quản lý cấp phép xây dựng để đảm bảo quy hoạch, mỹ quan đô thị và vệ sinh môi trường; đầu tư xây dựng cơ bản cần đảm bảo quy hoạch phát triển đô thị. Phường cần quản lý các nguồn thu, xử lý dất dôi dư để tạo nguồn lực phát triển; tiếp tục cải cách hành chính để tạo sự hài lòng của Nhân dân; đối với công tác giáo dục và đào tạo phường cần quan tâm hơn nữa để nâng cao chất lượng dạy và học….

Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Kỳ họp thứ Tư, HĐND Phường Phan Đình Phùng nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thành công tốt đẹp. Các đại biểu đã thống nhất các nghị quyết đó là: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết về dự toán thu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn phường năm 2022; Nghị quyết về  kế hoạch phân bổ vốn đầu tư công 6 tháng cuối năm 2022….

Tin mới nhất

Kỳ họp thứ Ba, HĐND xã Dương Quang khóa XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp(02/07/2022 7:10 SA)

HĐND xã Hưng Long đã tổ chức Kỳ họp thứ Ba, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026(01/07/2022 5:00 CH)

Phương Dị Sử tổ chức kỳ họp thứ Ba, HĐND phường khóa XXII, nhiệm kỳ 2021 - 2026(01/07/2022 4:52 CH)

HĐND phường Minh Đức, khoá XXIV tổ chức Kỳ họp thứ Ba(30/06/2022 3:00 CH)

Kỳ họp thứ Tư, HĐND thị xã Mỹ Hào khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026(29/06/2022 10:46 SA)

°
582 người đang online