HĐND xã Hưng Long đã tổ chức Kỳ họp thứ Ba, khóa XXIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 01 - 07 - 2022
100%

Ngày 30/6/2022, HĐND xã Hưng Long đã tổ chức Kỳ họp thứ Ba, nhiệm kỳ 2021-2026.

Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Minh Phúc, UVBTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Đào Thị Bằng, UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy; đồng chí Nguyễn Thế Thành, Thị ủy viên, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường; đồng chí Lê Văn Chiến, Thị ủy viên, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã và các các ông bà đại biểu HĐND xã.

Các đại biểu dự Kỳ họp

Theo các báo cáo trình tại Kỳ họp, trong 6 tháng đầu năm 2022, Thường trực HĐND, các Ban và Đại biểu HĐND xã Hưng Long đã duy trì các hoạt động theo đúng quy định. Thường trực HĐND giám sát, đôn đốc UBND các ban ngành đoàn thể tập trung giải quyết kịp thời các kiến nghị của cử tri và nhân dân, nhất là các vấn đề mới phát sinh. Các Ban của HĐND đã tổ chức giám sát về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Đa số các đại biểu HĐND xã Hưng Long đã thực hiện tốt vai trò, chức năng được luật quy định, giám sát và tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết HĐND; tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri, tham gia đầy đủ các kỳ họp, đại diện cử trị và Nhân dân trong việc thảo luận, bàn bạc, biểu quyết các chi tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Trong bối cảnh tình hình dịch Covid-19 bùng phát trong cộng đồng đã tác động mạnh đến sản xuất, kinh doanh và đời sống của Nhân dân, song UBND, các ban, ngành, đoàn thể và các thôn xóm của xã Hưng Long đã triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện nghiêm chỉ đạo của cấp trên về thực hiện “mục tiêu kép” vừa quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19, vừa tập trung phục hồi và phát triển sản xuất, bảo đảm đời sống Nhân dân. Nhờ vậy, tình hình kinh tế - xã hội của xã trong 6 tháng đầu năm tiếp tục duy trì ổn định và phát triển. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 115,63 tỷ đồng, tăng 9,55% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 38,54 tỷ đồng tăng 2,11 %; Giá trị Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp ước đạt:44,3 tỷ đồng; Giá trị Thương mại - Dịch vụ ước đạt 32,79 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người 6 tháng đầu năm 2022 đạt 26,7 triệu đồng. Công tác xây dựng Nông thôn mới theo các tiêu chí nâng cao, kiểu mẫu được quan tâm chỉ đạo. Hiện nay, đã hoàn thành các hạng mục công trình của 7 tuyến đường giao thông của các thôn Thuần Xuyên, Lạc Dục, Đống Thanh đang phấn đấu hoàn thành xây dựng nhà văn hóa 3 thôn Thuần Xuyên, Đống Thanh, Lạc Dục, tiếp tục xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn trục chính xóm Tân Hưng với chiều dài 1.000m…  các lĩnh vực về văn hóa xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, tỷ lệ làng văn hóa đạt 100%; tỷ lệ phát triển dân số dưới 1%. Cũng trong 6 tháng đầu năm 2022, công tác cải cách thủ tục hành chính của xã đã có những chuyển biến tích cực. Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an ninh nông thôn ổn định.

Chủ tọa kỳ họp

Tại kỳ họp các đại biểu đã tiến hành thảo luận làm rõ những vấn đề quan trọng được đại biểu, cử tri và người dân quan tâm. Theo đó, cử tri trong xã tập trung đề cập về một số vấn đề như: Vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường, giao thông thủy lợi, an ninh trật tự và công tác quản lý đất đai, xử lý các vi phạm theo Kế hoạch 93a của UBND tỉnh, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tổ cư, đất nông nghiệp cho Nhân dân. Các ý kiến của cử tri và của các đại biểu HĐND xã nêu tại Kỳ họp đã được Chủ tịch UBND xã tiếp thu và giải trình cụ thể trong thẩm quyền.

Kỳ họp thứ Ba, HĐND xã Hưng Long nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua các Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2022; Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết về dự toán thu chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2022; Nghị quyết về việc bổ sung và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản cơ bản năm 2022, Nghị quyết về chương trình giám sát năm 2023 của UBND xã …

Tin mới nhất

Báo cáo chương trình giám sát tình hình thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và...(28/03/2023 4:58 CH)

Kế hoạch giám sát chuyên đề việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các CTMTQG...(27/03/2023 10:18 SA)

Kế hoạch Giám sát tình hình thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xử lý đất dôi...(25/03/2023 5:27 CH)

Thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị xã 6 tháng đầu năm 2023(23/03/2023 2:14 CH)

Kế hoạch khảo sát việc thực hiện kế hoạch số 88-KH/TU ngày 05/02/2018 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh...(16/03/2023 7:42 SA)

°
841 người đang online