Ngân hàng CSXH thị xã Mỹ Hào đưa Nghị quyết 11/NQ-CP của Thủ tướng chính phủ đi vào cuộc sống

Đăng ngày 11 - 07 - 2022
100%

Thực hiện theo chỉ đạo của Ban Đại diện NHCSXH thị xã Mỹ Hào về việc triển khai cho vay các chương trình theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Mỹ Hào đang triển khai cho vay các chương trình theo Nghị quyết 11/NQ-CP, cụ thể như sau:

1. Cho vay đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trưc tuyến.

- Đối tượng vay vốn bao gồm:

+ Học sinh các cấp đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật giáo dục.

+ Học sinh, sinh viên đang theo học tại trường đại học (hoặc tương đương đại học), cao đẳng, trung cấp và trung tâm giáo dục nghề nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

- Mục đích sử dụng vốn vay: sử dụng để mua máy tính, thiết bị đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu học tập trực tuyến bao gồm: máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng và các thiết bị ghi hình kỹ thuật số (Webcam), thiết bị thu thanh (microphone)

- Mức  cho vay: tối đa 10 triệu đồng/học sinh,sinh viên

- Lãi suất  cho vay: 1,2%/năm

- Lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay vốn.

- Thời hạn cho vay:

+ Đối với học sinh, sinh viên vay vốn thông qua hộ gia đình: Thời hạn cho vay tối đa 36 tháng.

+ Đối với sinh viên trực tiếp đứng tên vay vốn: Tại thời điểm vay vốn nếu thời gian dự kiến kết thúc khóa học còn từ 24 tháng trở lên thì thời hạn vay vốn tối đa được tính từ ngày vay đến hết 12 tháng sau thời điểm dự kiến kết thúc khóa học. (Thời điểm kết thúc khóa học của sinh viên được xác định theo giấy xác nhận của nhà trường).

- Thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay: Không vượt quá thời điểm ngày 31/12/2023 hoặc thời điểm hết nguồn vốn, tùy theo điều kiện nào đến trước.

2. Cho vay đối với cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

- Đối tượng vay vốn:

+ Cơ sở giáo dục mần non, tiểu học ngoài công lập gồm: Nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục.

+ Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục (gọi chung là trường mầm non dân lập, tư thục), trường tiểu học tư thục theo quy định của pháp luật.

- Mục đích sử dụng vốn vay:

Vốn vay dùng để sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống dịch Covid-19; mua sắm thiết bị nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục để phục hồi, duy trì hoạt động.

- Mức vốn cho vay:

+ Tối đa 80 triệu đồng/cơ sở giáo dục mầm non độc lập dân lập, tư thục.

+ Tối đa 200 triệu đồng/trường mầm non dân lập, tư thục, tiểu học tư thục.

+ Mức cho vay cụ thể đối với mỗi trường hợp do NHCSXH nơi cho vay xác định dựa trên Phương án vay vốn của khách hàng.

          - Lãi suất cho vay:

          + Lãi suất cho vay 3,3%/năm.

          + Lãi suất nợ quá hạn bằng lãi suất cho vay hộ nghèo tại thời điểm vay vốn.

          - Thời hạn cho vay: Tối đa 36 tháng

          - Thời gian giải ngân nguồn vốn cho vay: Không vượt quá thời điểm ngày 31/12/2023 hoặc thời điểm hết nguồn vốn, tùy theo điều kiện nào đến trước.

          - Bảo đảm tiền vay

          + Đối với khách hàng vay có mức vay đến 100 triệu đồng không phải thực hiện biện pháp đảm bảo tiền vay.

+ Đối với khách hàng vay có mức vay trên 100 triệu đồng phải thực hiện bảo đảm tiền vay theo quy định của pháp luật về giao dịch bảo đảm và các quy định hiện hành của NHCSXH.

3. Cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm

- Đối tượng được vay vốn:

+ Cơ sở SXKD gồm: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ kinh doanh.

+ Người lao động.

- Mức cho vay tối đa:

+ Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh: 02 tỷ đồng/01 dự án và không quá 100 triệu đồng/01 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

+ Đối với người lao động: 100 triệu đồng.

- Lãi suất cho vay: Bằng lãi suất cho vay hộ cận nghèo từng thời kỳ, lãi suất cho vay hiện nay là 7,92%/năm. Lãi suất nợ quá hạn bằng 130% lãi suất cho vay.

4. Cho vay ưu đãi để mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở

- Đối tượng được vay vốn gồm:

+ Người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng.

+ Người thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị.

+ Người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp.

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân trong cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân và quân đội nhân dân.

+ Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức.

Các đối tượng nêu trên (trừ Người có công với cách mạng) phải thuộc diện không phải nộp thuế thu nhập thường xuyên theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân; trường hợp là hộ nghèo, cận nghèo thì phải thuộc chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo theo quy định của Chính phủ theo từng thời kỳ.

- Thời hạn cho vay: Thời hạn cho vay tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

- Mức cho vay:

+ Trường hợp mua, thuê mua nhà ở xã hội: Tối đa bằng 80% giá trị hợp đồng mua, thuê mua nhà ở xã hội.

+ Trường hợp xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở: Tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

- Lãi suất cho vay: Do Thủ tướng Chính phủ quyết định từng thời kỳ. (Năm 2021 và 2022 là 4,8%/năm).

 Tính đến hết 30/6/2022, Ngân hàng CSXH thị xã Mỹ Hào đã thực hiện giải ngân các chương trình tín dụng theo Nghị quyết số 11 đạt trên 19.968 triệu đồng, trong đó, cho vay hỗ trợ tạo việc làm là trên 10.000 triệu đồng với gần 200 khách hàng được vay vốn, giải quyết tạo việc làm cho hơn 200 lao động. Ngân hàng cho học sinh, sinh viên vay mua máy tính, thiết bị phục vụ học trực tuyến 600 triệu đồng, với 42 khách hàng để mua trên 60 máy tính và thiết bị học trực tuyến. Cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà là 8.768 triệu đồng với 21 khách hàng; cho vay cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học ngoài công lập bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 là 600 triệu đồng với 7 cơ sở được hỗ trợ. Với tinh thần "Thấu hiểu lòng dân, tận tâm phục vụ", Ngân hàng CSXH thị xã Mỹ Hào đã và đang phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với các cơ quan ban ngành địa phương để đưa nghị quyết 11/NQ-CP của Chính phủ nhanh chóng đi vào cuộc sống./.

Tin mới nhất

Thực hiện chi trả chế độ trợ cấp một lần cho Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính...(29/03/2023 10:20 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã tặng quà Tết các hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn(16/01/2023 8:30 SA)

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Mỹ Hào: Triển khai Tháng hành động vì bình...(15/12/2022 10:12 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Mỹ Hào tiếp tục triển khai chương trình cho vay đối với học...(16/11/2022 4:12 CH)

Đánh giá hoạt động 9 tháng đầu năm tại Ngân hàng CSXH thị xã Mỹ Hào (21/10/2022 9:27 SA)

°
694 người đang online