Khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn - Hội - Đội cơ sở năm 2022

Đăng ngày 21 - 07 - 2022
100%

Sáng ngày 21 tháng 7, tại hội trường Trung tâm Chính trị thị xã, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thị xã phối hợp tổ chức khai mạc Lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn - Hội - Đội cơ sở năm 2022 với sự tham gia học tập của gần 120 học viên gồm các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp cơ sở, giáo viên tổng phụ trách đội các trường Tiểu học, THCS trên địa bàn.

Dự giao nhiệm vụ cho lớp học có đồng chí Đào thị Bằng, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy; đồng chí Vương Như Hoan, Thị ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ CHí Minh thị xã.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Theo kế hoạch trong thời gian 2 ngày các học viên sẽ được trang bị các kiến thức về Nghi thức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; Phương pháp tổ chức Đoàn, Hội, Đội và 7 yêu cầu đội viên; Một số nội dung cơ bản của tác phẩm Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam của tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập Quốc tế; Qua đó, góp phần bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, năng lực cho đội ngũ cán bộ Đoàn - Hội, đáp ứng yêu cầu vị trí, nhiệm vụ công tác đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội; từ đó nâng cao chất lượng hoạt động của cơ sở Đoàn, cơ sở Hội.

Tin mới nhất

Cam kết tu dưỡng, rèn luyện thực hiện Chuyên đề năm 2023(29/03/2023 7:25 SA)

Sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam(15/03/2023 8:56 SA)

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Mỹ Hào.(09/03/2023 4:20 CH)

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ(01/03/2023 4:32 CH)

Thông báo của Ban Thường vụ Thị ủy về việc phân công Ủy viên BTV Thị ủy khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020...(26/02/2023 8:37 SA)

°
709 người đang online