Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Mỹ Hào - 20 năm 1 chặng đường

Đăng ngày 16 - 08 - 2022
100%

20 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của NHCSXH, Thị ủy – HĐND - UBND thị xã, sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Đại diện HĐQT NHCSXH thị xã, sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức chính trị - xã hội, sự đồng tình nhất trí của Nhân dân, đặc biệt là người nghèo và các đối tượng chính sách khác, sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ NHCSXH, nguồn vốn tín dụng chính sách đã được chuyển tải đến các đối tượng thụ hưởng một cách nhanh chóng và thuận lợi, thực sự là một trong những công cụ kinh tế của chính quyền địa phương nhằm giúp hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện tiếp cận với vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện chính sách phát triển kinh tế gắn liền với mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội, vì mục tiêu dân giàu - nước mạnh, xã hội công bằng - dân chủ - văn minh.

 Tổng doanh số cho vay trong 20 năm đạt 1.018.403 triệu đồng với 48.729 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, bình quân 50.920 triệu đồng/năm. Tổng doanh số thu nợ 670.020 triệu đồng, bình quân mỗi năm thu nợ 33.501 triệu đồng, góp phần đáng kể trong việc tạo lập nguồn vốn để cho vay quay vòng các chương trình tín dụng chính sách. Dư nợ bình quân đạt 60 triệu đồng/khách hàng, tăng 53,7 triệu đồng/khách hàng, gấp 9,5 lần so với năm 2002.

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã được đầu tư đến 100% các phường, xã trên địa bàn thị xã, tạo điều kiện cho người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện đều được tiếp cận với tín dụng chính sách một cách thuận lợi, kịp thời. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần giúp cho trên 10.250 hộ thoát nghèo; thu hút tạo việc làm cho 11.532 lao động; giúp cho 7.274 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập, không để học sinh, sinh viên nào phải bỏ học vì khó khăn về tài chính; hỗ trợ xây mới và cải tạo 26.994 công trình nước sạch vệ sinh môi trường ở nông thôn; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 362 ngôi nhà cho hộ nghèo; giúp 90 hộ gia đình thu nhập thấp được vay vốn để mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa nhà để ở ổn định cuộc sống; 12 doanh nghiệp vừa và nhỏ được vay vốn để SXKD; 03 người sử dụng lao động được vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho 240 lượt người lao động; giúp 60 học sinh, sinh viên có hoàn ảnh gia đình khó khăn được vay vốn để mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến; 07 cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập được vay vốn để phục hồi và duy trì hoạt động. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi ở khu vực nông thôn, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tự lực vươn lên, được làm quen với việc vay, trả nợ ngân hàng, do đó, đã từng bước thay đổi cơ bản nhận thức, sử dụng vốn có hiệu quả, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, thu hẹp khoảng cách giàu - nghèo.

Những kết quả đạt được trong 20 năm qua đã khẳng định tín dụng chính sách xã hội đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác đến nay đã đi vào cuộc sống, được Nhân dân đồng tình ủng hộ. Hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội đã khẳng định phương thức quản lý và mô hình quản trị, điều hành, tác nghiệp của NHCSXH là hoàn toàn phù hợp với điều kiện thực tiễn; đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia vào công cuộc giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội. NHCSXH với hệ thống Điểm giao dịch xã, mạng lưới Tổ TK&VV đã giúp người nghèo và các đối tượng chính sách khác tiếp cận chính sách tín dụng ưu đãi thuận lợi, tiết giảm chi phí, thực hiện quy chế dân chủ, công khai và tăng cường sự giám sát của chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội và của cả xã hội đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Mô hình Điểm giao dịch xã là một bước tiến trong cải cách thủ tục hành chính, cùng với hoạt động tích cực của Tổ TK&VV đã tạo sự quản lý chặt chẽ vốn tín dụng chính sách xã hội từ khâu bình xét cho vay, sử dụng vốn vay đến khâu trả nợ, trả lãi.

Tín dụng chính sách là “điểm sáng” và là một trong những “trụ cột” trong hệ thống các chính sách giảm nghèo của địa phương.

Tin mới nhất

Thực hiện chi trả chế độ trợ cấp một lần cho Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính...(29/03/2023 10:20 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã tặng quà Tết các hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn(16/01/2023 8:30 SA)

Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Mỹ Hào: Triển khai Tháng hành động vì bình...(15/12/2022 10:12 SA)

Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Mỹ Hào tiếp tục triển khai chương trình cho vay đối với học...(16/11/2022 4:12 CH)

Đánh giá hoạt động 9 tháng đầu năm tại Ngân hàng CSXH thị xã Mỹ Hào (21/10/2022 9:27 SA)

°
1294 người đang online