Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước thị xã Mỹ Hào năm 2022

Đăng ngày 17 - 01 - 2022
100%

Thực hiện Kế hoạch số 196/KH-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh về cải cách hành chính nhà nước tỉnh Hưng Yên năm 2022; Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước thị xã Mỹ Hào năm 2022.

Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 14/01/2022

Tin mới nhất

Thị xã lấy ý kiến về đề án đặt, đổi tên đường phố(17/10/2022 1:15 CH)

BHXH thị xã Mỹ Hào tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình(14/07/2022 7:52 SA)

Thị xã Mỹ Hào tổ chức cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án Trụ sở làm việc Công an thị xã Mỹ Hào...(28/06/2022 11:11 SA)

Kết quả trúng tuyển chức danh công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã Hòa Phong(24/04/2022 2:29 CH)

Bài tuyên truyền về Cải cách hành chính nhà nước thị xã Mỹ Hào giai đoạn 2021-2025(01/02/2022 2:51 CH)

°
1000 người đang online