Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai Quy định mới của Đảng về kiểm tra giám sát và kỷ luật trong Đảng

Đăng ngày 03 - 08 - 2022
100%

Ngày 03 tháng 8, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị Sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; triển khai Quy định mới của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Thuỷ, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy; đồng chí Đỗ Phú Xuyên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; các đồng chí trong BTV Thị ủy.

Các đại biểu dự hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, ngay từ đầu năm, BTV Thị ủy và cấp ủy các cấp đã nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện kịp thời các văn bản chỉ đạo của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Cấp ủy, Uỷ ban Kiểm tra và các Ban Đảng đã tham mưu ban hành chường trình kiểm tra, giám sát năm 2022. 6 tháng đầu năm, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 13 đảng viên và 24 tổ chức Đảng; thực hiện giám sát thường xuyên thông qua phân công các đồng chí ủy viên BTV, Thị ủy viên phụ trách địa bàn, thường xuyên nắm bắt tình hình của tổ chức Đảng và đảng viên. Cấp ủy cơ sở thực hiện giám sát chuyên đề đối với 6 tổ chức Đảng và 6 đảng viên. 6 tháng đầu năm, Thị ủy thi hành kỷ luật 1 tổ chức Đảng; cấp ủy các cấp và chi bộ thị hành kỷ luật 18 đảng viên. Uỷ ban kiểm tra cơ sở đã kiểm tra 23 đảng viên và 7 tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm.

6 tháng cuối năm, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức Đảng và UBKT các cấp tiếp tục bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương; kiểm tra giám sát tổ chức Đảng gắn với kiểm tra, giám sát trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu; xử lý công minh, chính xác, kịp thời các đảng viên có vi phạm; tăng cường kiểm tra, giám sát cấp ủy viên cùng cấp và đảng viên là cán bộ diện cấp ủy cùng cấp quản lý; giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại tố cáo, các vụ việc nổi cộm từ cơ sở, không để phát sinh phức tạp.

Tại hội nghị cũng quán triệt, triển khai quy định mới của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng: Các Kết luận của Ban Bí thư, Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác luân chuyển cán bộ kiểm tra các cấp sang công tác ở các ngành, các cấp và luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý các ngành, các cấp làm công tác kiểm tra giám sát của Đảng; chiến lược công tác kiểm tra giám sát của Đảng đến năm 2030; Quy định số 69, ngày 6 tháng 7 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng và đảng viên vi phạm.

Đồng chí Trần Thị Thanh Thuỷ, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đỗ Phú Xuyên, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy; đồng chí Trần Thị Thanh Thuỷ, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy đề nghị các Cấp ủy, tổ chức Đảng và Ủy ban Kiểm tra các cấp trong thị xã tiếp tục nghiên cứu, quán triệt và thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát; thường xuyên bám sát các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên, giám sát thường xuyên đối với tổ chức Đảng và đảng viên; quan tâm tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định; chủ động nắm tình hình để giải quyết các vụ việc qua việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, không để phức tạp thành điểm nóng. UBKT tham mưu cho BTV Thị ủy kiện toàn tổ chức bộ máy Ủy ban Kiểm tra các cấp theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra, nhất là quy chế phối hợp công tác của UBKT các cấp với cơ quan, tổ chức có liên quan cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Tin mới nhất

Khai mạc Lớp bồi dưỡng cán bộ Hội Chữ thập đỏ cơ sở năm 2022(06/08/2022 3:53 CH)

Lãnh đạo thị xã chúc mừng Liên đoàn Lao động nhân Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập(28/07/2022 3:29 CH)

Hội nghị Giao ban Thường trực Thị ủy với Thường trực Đảng ủy các xã, phường(28/07/2022 1:50 CH)

Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIII(21/07/2022 4:29 CH)

Khai mạc lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn - Hội - Đội cơ sở năm 2022(21/07/2022 4:08 CH)

°
629 người đang online