Chỉ thị về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm

Đăng ngày 17 - 01 - 2023
100%

Ngày 16/01/2023 UBND thị xã ra Chỉ thị số 02/CT - UBND của UBND thị xã về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Nội dung cụ thể như sau

gày 16/01/2023 UBND thị xã ra Chit thị số 02/CT - UBND của UBND thị xã về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Nội dung cụ thể như sau :

https://myhao.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2023-01/d31c91d02449025dT%C4%83ng%20c%C6%B0%E1%BB%9Dng%20c%C3%A1c%20bi%E1%BB%87n%20ph%C3%A1p%20%C4%91%E1%BA%A3m%20b%E1%BA%A3o%20t%E1%BA%BFt%20(39).pdf

Tin mới nhất

Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Hưng Yên(30/03/2023 9:57 SA)

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về Bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Công...(30/03/2023 9:32 SA)

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về Bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Công...(30/03/2023 8:57 SA)

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về Bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Công...(30/03/2023 8:52 SA)

Thực hiện chi trả chế độ trợ cấp một lần cho Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính...(29/03/2023 10:20 SA)

°
67 người đang online