Hội nghị giao ban Thường trực Thị ủy Mỹ Hào với Thường trực Đảng ủy các phường, xã

Đăng ngày 28 - 10 - 2023
100%

Ngày 27/10, Ban thường vụ Thị ủy tổ chức hội nghị Giao ban Thường trực Thị ủy với Thường trực Đảng ủy các phường, xã. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Thanh Thuỷ, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy; Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong BTV Thị ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, UBMTTQ thị xã; Thủ trưởng các phòng, ngành liên quan; Thường trực Đảng ủy các phường, xã.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Hội nghị đánh giá thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng  và hệ thống chính trị trong 9 tháng năm 2023: Tăng trưởng kinh tế của thị xã duy trì ở mức khá; thu ngân sách ở nhiều xã, phường đạt và vượt kế hoạch đề ra. Thực hiện chuyển đổi số dần đi vào nề nếp, hiệu quả; hệ thống hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các tổ chức, cơ sở Đảng đẩy mạnh quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng đảm bảo kịp thời, hiệu quả; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; đẩy mạnh phong trào xây dựng NTM, văn minh đô, xây dựng thêm trên 40 mô hình dân vận khéo. Các tổ chức chính trị-xã hội phát triển trên 1.800 đoàn viên, hội viên mới.

Công tác giải phóng mặt bằng các dự án ở một số xã, phường đạt cao; tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cấp xã đạt thấp, có 5 xã, phường giải ngân vốn cấp xã đạt 100%, 4 xã, phường giải ngân vốn thị xã đạt 100%. Một số xã, phường thực hiện tốt việc giải tỏa vi phạm hành lang giao thông, thủy lợi và trên đất nông nghiệp. Xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu được đẩy mạnh. Xã Xuân Dục được tỉnh công nhận NTM nâng cao; hoàn thiện hồ sơ thẩm định NTM kiểu mẫu với xã Hoà Phong, Hưng Long và Xuân Dục.

Các ý kiến phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng thảo luận làm rõ những tồn tại, hạn chế và giải pháp tháo gỡ khó khăn trong trong thu ngân sách ở một số địa phương đạt thấp; vướng mắc trong GPMB, thu hồi đất ở một số dự án do nhân dân chưa đồng thuận chấp hành chủ trương, chính sách sách của Nhà nước; tiến độ thực hiện các công trình, dự án chậm; quản lý trật tự xây dựng còn hạn chế.

Đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã  phát biểu kết luận tại Hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị thời gian tới Đảng ủy các phường, xã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương của Đảng, Chính sách, Pháp luật của Nhà nước. Các xã, phường cần rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu đã cam kết trong năm, xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm để tiếp tục thực hiện tốt chủ đề công tác của năm đã đề ra; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn tiếp tục đôn đốc, kiểm tra đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án, thực hiện tốt quản lý trật tự xây dựng đô thị; tuyên truyền, vận động, tạo đồng thuận nhân dân bàn giao mặt bằng thực hiện các dự án.

 

Tin mới nhất

Quy định về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên,...(03/12/2023 9:43 CH)

Thị xã Mỹ Hào tổ chức Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã Quý IV năm 2023(03/12/2023 12:56 CH)

Kế hoạch của UBND thị xã Mỹ Hào về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính...(15/11/2023 1:42 CH)

Kế hoạch của Thị uỷ Mỹ Hào về việc thực hiện Kế hoạch số 208- KH/TU ngày 07/7/2023 của BTV Tỉnh...(09/11/2023 10:00 SA)

Thôn Phúc Miếu, xã Hoà Phong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, Ngày hội văn hóa Quân Dân(06/11/2023 3:27 CH)

°
8 người đang online