Kế hoạch của UBND thị xã Mỹ Hào về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ;Kế hoạch số 140-KH/TU của BTV Tỉnh ủy; các Kế hoạch số 208-KH/TU, số 209-KH/TU của BCH Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động số 133/CTr-UBND của UBND tỉnh

Đăng ngày 15 - 11 - 2023
100%

 

Kế hoạch số  235/KH-UBND ngày 14/11/2023 của UBND thị xã Mỹ Hào về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP của Chính phủ;Kế hoạch số 140-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Kế hoạch số 208-KH/TU, số 209-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chương trình hành động số 133/CTr-UBND của UBND tỉnh. 

https://myhao.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2023-11/ec4d795eddb8931dKH%20tri%E1%BB%83n%20khai%20Ngh%E1%BB%8B%20quy%E1%BA%BFt%2099.pdf

 

Tin mới nhất

Quy định về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên,...(03/12/2023 9:43 CH)

Thị xã Mỹ Hào tổ chức Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ thị xã Quý IV năm 2023(03/12/2023 12:56 CH)

Kế hoạch của Thị uỷ Mỹ Hào về việc thực hiện Kế hoạch số 208- KH/TU ngày 07/7/2023 của BTV Tỉnh...(09/11/2023 10:00 SA)

Thôn Phúc Miếu, xã Hoà Phong tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, Ngày hội văn hóa Quân Dân(06/11/2023 3:27 CH)

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Mỹ Hào khoá XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025(30/10/2023 2:59 CH)

°
258 người đang online