Thực hiện các quy định của pháp luật tại Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội Phúc Hưng II - Phố nối, thị xã Mỹ Hào

Đăng ngày 20 - 11 - 2023
100%

 

Ngày 20/11/2023, UBND thị xã Mỹ Hào ra Công văn số 1698/CV-UBND về việc thực hiện các quy định của pháp luật tại Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội Phúc Hưng II -  Phố Nối, thị xã Mỹ Hào. Nội dung Công văn chỉ đạo rõ như sau: 

https://myhao.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2023-11/520789865debf40dTh%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20quy%20%C4%91%E1%BB%8Bnh%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt.pdf

 

 

Tin mới nhất

Thông báo của UBND tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận vị trí xây dựng dự án xây dựng hạ tầng kỹ...(24/10/2023 3:15 CH)

Báo cáo Kiểm tra dự án Cụm công nghiệp làng nghề Hòa Phong, thị xã Mỹ Hào (09/09/2023 9:34 SA)

Quyết định chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Dị sử, thị xã Mỹ Hào để thực hiện dự án đầu tư...(26/06/2023 3:49 CH)

Quyết định cho công ty TNHH Khu công nghiệp Thăng long II thuê đất lần 2 tại các phường: Dị Sử,...(26/06/2023 3:16 CH)

Báo cáo Tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công dự án đường trục phường Bạch Sam, thị xã Mỹ...(15/06/2023 2:04 CH)

°
362 người đang online