Kế hoạch Thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để GPMB hực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở liền kề để bán đô thị xanh -Green City tại phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào

Đăng ngày 20 - 11 - 2023
100%

 

Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 14/11/2023 của UBND thị xã Mỹ Hào về việc thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để GPMB hực hiện dự án Đầu tư xây dựng Khu nhà ở liền kề để bán đô thị xanh -Green City tại phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào. 

https://myhao.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2023-11/eeccfeddf4d096fdKH%20ki%E1%BB%83m%20%C4%91%E1%BA%BFm.pdf

 

 

Tin mới nhất

Thông báo của UBND tỉnh Hưng Yên về việc chấp thuận vị trí Khu tái định cư cho các dự án thuộc...(24/11/2023 9:26 SA)

Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Lê Quang Hiến kiểm tra hiện trường, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi...(22/11/2023 1:20 CH)

Thực hiện các quy định của pháp luật tại Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở xã hội Phúc Hưng II -...(20/11/2023 10:33 SA)

Thông báo khởi công xây dựng công trình: Xây dựng đèn chiếu sáng đường Lê Quang Hòa (ĐH.32), đoạn...(17/11/2023 7:56 SA)

Tiến độ triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật của các Cụm công nghiệp trên địa bàn thị xã...(02/11/2023 3:35 CH)

°
113 người đang online