Thị xã Mỹ Hào:Thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 26/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ

Đăng ngày 03 - 12 - 2023
100%

 

 Ngày 30/11/2023, UBND thị xã Mỹ Hào ra Công văn số 1784/CV-UBND về việc thực hiện Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 26/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp; chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ. Theo đó, UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện Công văn sau: 

https://myhao.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2023-12/d5baa8a2fd34693dTh%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20c%C3%B4ng%20%C4%91i%E1%BB%87n.pdf

 

Tin mới nhất

Triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường nhà nước năm 2024(01/03/2024 2:22 CH)

Thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại cuộc họp giao ban Lãnh đạo UBND thị xã...(01/03/2024 1:41 CH)

Thị xã Mỹ Hào: Tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp...(01/03/2024 1:32 CH)

Công văn Tổ chức hội truyền thống chùa Sùng Bảo, xã Xuân Dục, thị xã Mỹ Hào(23/02/2024 8:58 SA)

Kiểm tra hoạt động tại các trường sáp nhập trên địa bàn thị xã Mỹ Hào(23/02/2024 8:21 SA)

°
120 người đang online