Hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và Thị ủy về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên

Đăng ngày 23 - 02 - 2023
100%

Ngày 22 tháng 2, Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai một số văn bản của Trung ương, Tỉnh ủy và Thị ủy về công tác tổ chức, cán bộ; kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng; hướng dẫn thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của BTV Thị ủy.

Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Thanh Thuỷ, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy; Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã;Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong BTV Thị ủy, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã; trưởng các phòng, ngành, đoàn thể thị xã; Bí thư các Chi, Đảng bộ trực thuộc Thị ủy.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Ban Tổ chức Thị ủy, Ủy ban Kiểm tra Thị ủy quán triệt, triển khai các văn bản như: Quyết định số 89-QĐ/TW ngày 1/12/2022 của Ban Bí thư ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật trong Đảng của cấp ủy tỉnh và tương đương đến cơ sở; Hướng dẫn số 05-HD/UBKTTW ngày 22/11/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương hướng dẫn thực hiện một số điều trong Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm; Quy định số 332-QĐ/TU ngày 10/1/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy quy định điều chuyển, miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; Nghị quyết số 32-NQ/TU ngày 26/10/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ trẻ có tính chất chiến lược, lâu dài cho đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã trong tỉnh Hưng Yên; Quy định số 583-QĐ/TU ngày 22/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã triển khai Hướng dẫn về thực hiện chủ đề công tác năm 2023 của BTV Thị ủy: “Kỷ cương, trách nhiệm; quyết liệt giải phóng mặt bằng; tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị; nâng cao chất lượng NTM”.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Thuỷ, Uỷ viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy yêu cầu các Ban Đảng Thị ủy làm tốt công tác tham mưu cho BTV Thị ủy thực hiện tốt các Quy định của Đảng; các cấp ủy Đảng cần làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, quy định đến cán bộ, Đảng viên.

 Đối với chủ đề công tác năm 2023, đồng chí Bí thư Thị ủy nhấn mạnh: Bốn nội dung trong chủ đề có sự liên quan chặt chẽ, làm căn cứ để thực hiện các nội dung khác trong tổng thể thống nhất là xây dựng các tiêu chí để sớm đưa thị xã Mỹ Hào đạt tiêu chí đô thị loại III; vì vậy các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị rà soát lại từng nhiệm vụ để điều chỉnh, bổ sung, tập trung vào các nhiệm vụ, chỉ tiêu khó thực hiện để có giải pháp quyết liệt tháo gỡ; nêu cao trách nhiệm, sáng tạo trong cách thức triển khai, gắn với thực tiễn điều kiện của đơn vị, địa phương; triển khai sâu rộng, xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện đầy đủ, toàn diện, tạo sự thống nhất trong Đảng và lan tỏa ra ngoài xã hội để thực hiện tốt chủ đề công tác năm; trong đó coi trọng “kỷ cương, trách nhiệm” là vấn đề xuyên suốt trong hoạt động của Đảng và hệ thống chính trị và phải được nâng lên một mức cao hơn; thực hiện kỷ cương, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức cụ thể hóa bằng kế hoạch thực hiện và hiệu quả công tác; phát huy cao nhất trách nhiệm của từng cá nhân và người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Tin mới nhất

Cam kết tu dưỡng, rèn luyện thực hiện Chuyên đề năm 2023(29/03/2023 7:25 SA)

Sử dụng Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam(15/03/2023 8:56 SA)

Hướng dẫn triển khai thực hiện Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Mỹ Hào.(09/03/2023 4:20 CH)

Ban Thường vụ Thị ủy tổ chức Hội nghị thực hiện quy trình công tác cán bộ(01/03/2023 4:32 CH)

Thông báo của Ban Thường vụ Thị ủy về việc phân công Ủy viên BTV Thị ủy khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020...(26/02/2023 8:37 SA)

°
1059 người đang online