Thực hiện các biện pháp hạn chế, giảm thiểu phát thải Dioxin/Furan ra môi trường đất, không khí

Đăng ngày 07 - 02 - 2023
100%

Ngày 06/02/2023, Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào có Công văn số 90/UBND - TNMT về việc thực hiện các biện pháp hạn chế, giảm thiểu phát thải Dioxin/Furan ra môi trường đất, không khí.

Căn cứ Văn bản số 490/BTNMT-TCMT ngày 22/12/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thông báo kết quả quan trắc tại làng tái chế nhựa Phan Bôi, phường Dị Sử; kết quả cho thấy mẫu đất, không khí trên địa bàn tổ dân phố Phan Bôi,phường Dị Sử có chỉ tiêu dioxin/furan vượt tiêu chuẩn môi trường cho phép. Trên cơ sở xác định quá trình nhiệt và đặc biệt là quá trình thiêu đốt được coi là nguồn chủ yếu phát thải dioxin/furan ra môi trường; tại làng tái chế nhựa Phan Bôi, phường Dị Sử thì hoạt động đốt chất thải sinh hoạt, trong đó có thành phần nhựa, chất thải rắn của cơ sở tái chế phế liệu nhựa (đốt chất thải nhựa, lưới  lọc  của  hoạt  động  tái  chế  nhựa) là  nguyên  nhân  chính  phát  sinh dioxin/furan.

Thực hiện Công văn số 12/STNMT-QLMT ngày 03/01/2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai các biện pháp hạn chế, giảm thiểu phát thải dioxin/furan ra môi trường đất, không khí. UBND thị xã yêu cầu:

1.Phòng Tài  chính - Kế hoạch thị xã

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ, hạn chế cấp Giấy đăng ký kinh doanh mới đối với các hoạt động thu gom, tái chế nhựa phế liệu, đặc biệt các hộ trên địa bàn tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử.

2. Chi cục thuế khu vực Mỹ Hào - Văn Lâm

Tăng cường áp dụng các chính sách thuế đối với các hộ tái chế nhựa trên địa bàn thị xã.

3. Công an thị xã

Kiểm tra, giám sát chặt chẽ nguồn gốc phế liệu, kiên quyết không để phế liệu không rõ nguồn gốc và đặc biệt là phế liệu nhập lậu vào địa bàn thị xã

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các hộ có hoạt động thu gom, tái chế nhựa phế liệu trên địa bàn thị xã và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

5. UBND phường Dị Sử

Tuyên truyền, vận động các hộ có hoạt động tái chế nhựa chuyển đổi ngành nghề sản xuất kinh doanh, hoặc di chuyển vào khu, cụm công nghiệp tập trung.

Tăng cường công tác thu gom, vận chuyển rác thải trên địa bàn.

Nghiêm cấm các hộ thu gom, tái chế nhựa đốt rác thải nhựa, lưới lọc của máy đùn ép nhựa trong khuôn viên cơ sở hoặc ngoài điểm công cộng. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đổ, đốt rác thải không đúng quy định.

Yêu cầu các hộ thu gom, tái chế nhựa phải hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý lưới lọc sau sử dụng và chất thải nhựa theo quy định về quản lý chất thải rắn.

 

 

Tin mới nhất

Báo cáo Tình hình hoạt động tái chế nhựa tại tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử(12/05/2023 2:02 CH)

Báo cáo tình hình hoạt động tái chế nhựa tại tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử theo thông tin...(10/04/2023 10:16 SA)

Báo cáo tình hình tiếp nhận rác của Nhà máy xử lý rác thải Dị Sử(06/04/2023 3:19 CH)

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về Bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Công...(30/03/2023 9:32 SA)

Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về Bảo vệ môi trường và tài nguyên nước đối với Công...(30/03/2023 8:57 SA)

°
546 người đang online