Tăng cường quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn thị xã

Đăng ngày 17 - 03 - 2023
100%

Ngày 16/3 2023, Ủy ban nhân dân thị xã Mỹ Hào ra Công văn số 313/UBND - GD&ĐT về việc tăng cường quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn thị xã gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạothị xã; Ủy ban nhân dân các xã, phường.

Theo đó, thực hiệnCông văn số 447/SGDĐT-GDMN-GDTH ngày 09/3/2023 củaSở Giáo dục và Đào tạo Hưng Yên về việc tăng cường quản lý cơ sở giáo dục mầm non ngoài cônglập trên địa bàn tỉnh. Để đảm bảo an toàn trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ và tăng cường kỷ cương,nề nếp trong công tác quản lý, phòng chống bạo hành trẻ, hạn chế tối đa tình trạng tai nạn thương tích cho trẻ trong cơ sở giáo dục mầm non  (GDMN), đặc biệt là tại các nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập loại hình tư thục (gọi chung là cơ sở GDMN độc lập), Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã

- Tăng cường công tác quản lý đối với GDMN, GDMN ngoài công lập trên địa bàn; chủ động phối hợp với các phòng, ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các  xã, phường trong công  tác quản lý hoạt động đối với GDMN, GDMN ngoài công lập; rà soát, hướng dẫn thực hiệnquy trình cho phép, cấp phép trên cơ sơ đảm bảo điều kiện, thủ tục; kiểm tra, thu hồi giấy phép hoạt động giáo dục theo thẩm quyền quy định.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục; tạo điều kiện hướng dẫn, khuyến khích các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư thành lập trường mầm non; khuyến khích, hỗ trợ các cơ sở GDMN độc lập phát triển thành trường mầm non.

- Chỉ đạo các cơ sở GDMN, nhất là GDMN ngoài công lập thực hiện nghiêm các quy định về hoạt động giáo dục đối với cấp học; tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, cung cấp tài liệu cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các cơ sở GDMN ngoài công lập; đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, chủ cơ sở GDMN ngoài công lập được bồi dưỡng về các quy định trong lĩnh vực GDMN. Có giải pháp sớm khắc phục thực trạng giáo viên mầm non ngoài công lập chưa đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiệnchuyên  môn, nghiệp vụ theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ các hoạt động liên quan đến nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, việc thực hiện chương trình và chất lượng giáo dục đối với các trường, các cơ sở GDMN độc lập; quán triệt thực hiện về hành vi, ứng xử và đạo đức nhà giáo, đảm bảo không xảy ra bạo hành và mất an toàn cho trẻ tại các cơ sở GDMN, GDMN ngoài công lập.

- Yêu cầu các cơ sở GDMN ngoài công lập đảm bảo chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên; công khai các khoản thu và học phí đối với cơ quan quản lý nhà nước và cha mẹ học sinh. Tăng cường hướng dẫn các cơ sở GDMN ngoài công lập xây dựng kế hoạch hoạt động, quản trị nhà trường theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp; định kỳ tổ chức giao ban chuyên đề hiệu trưởng, chủ cơ sở GDMN độc lậptrên  địa bàn về công tác quản lý. Xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm về quản lý các cơ sở GDMN ngoài công lập hoạt động có chất lượng, đặc biệt cơ sở GDMN độclập.

- Chủ động kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh những sai phạm trong thực hiện; kiên quyết đình chỉ các cơ sở GDMN độc lập không bảo đảm các điều kiện; xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.

2. Ủy ban nhân dân các xã/phường

- Tăng cường công tác quản lý đối với các cơ sở GDMN độc lập; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, kêu gọi đầu tư xây mới, mở rộng các cơ sở GDMN độc lập đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, chất lượng; thường xuyên kiểm tra các cơ sở GDMN độc lập trên địa bàn; không để tình trạng nhóm/lớp tự phát hoạt động; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kiên quyết đình chỉ các cơ sở GDMN độc lập không bảo đảm các điều kiện theo quy định.

- Khuyến khích các cơ sở GDMN ngoài công lập đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đảm bảo hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ. Nghiên cứu dành một phần kinh phí của địa phương hỗ trợ trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi cho các cơ sở GDMN ngoài công lập.

- Tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phối hợp gia đình, nhà trường và xã hội, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho phụ huynh học sinh và cộng đồng về công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ em.

- Huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị ở cơ sở, các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng dân cư tham gia giám sát, phát hiện các cơ sở GDMN độc lập hoạt động trái quy định, có hành vi bạo hành, không đảm bảo an toàn cho trẻ. Thông báo công khai các cơ sở GDMN độc lập có đủ điều kiện đã được cấp phép thành lập và hoạt động trên địa bàn.

Yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các xã, phường nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên.

 

 

 

 

 

 

Tin mới nhất

Chủ động, tích cực phòng, chống sốt xuất huyết(31/03/2023 3:43 CH)

Tăng cường giám sát phòng, chống dịch bệnh Mác-bớc(31/03/2023 3:32 CH)

Cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra về chấp hành quy định của pháp luật đối với hoạt động kinh doanh...(30/03/2023 2:06 CH)

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế(30/03/2023 1:53 CH)

Quản lý mặt bằng, mốc giới phạm vi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã Mỹ Hào(30/03/2023 10:53 SA)

°
1040 người đang online