Khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị hệ không tập trung KA-19 (2023-2024)

Đăng ngày 23 - 05 - 2023
100%

Sáng 22/5, Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phối hợp Trung tâm Chính trị thị xã tổ chức Lễ khai giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị Hệ không tập trung KA-19(2023-2024) tại thị xã Mỹ Hào. Dự Lễ khai giảng và giao nhiệm vụ cho lớp học có các đồng chí: Đào Xuân Dũng, Phó Hiệu trưởng trường Chính trị Nguyễn Văn Linh; Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; Phạm Văn Cường, Phó Bí thư Thường trực huyện Văn Lâm.

Toàn cảnh Lễ khai giảng lớp học

Các đại biểu tham dự Lễ khai giảng lớp học

Lớp Trung cấp Lý luận chính trị Hệ không tập trung KA-19 (2023-2024) 53 học viên là cán bộ, công chức, viên chức các huyện Văn Lâm, Khoái Châu và thị xã Mỹ Hào đã được quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý của các phòng, ban, đơn vị. Trong thời gian học tập, các học viên sẽ được nghiên cứu những kiến thức cơ bản như: Những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề cơ bản về Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những vấn đề cơ bản về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật và quản lý hành chính Nhà nước; đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về các lĩnh vực của đời sống xã hội; kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo, quản lý của cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cơ sở… cùng nhiều nội dung quan trọng khác nhằm giúp các học viên có phương pháp luận khoa học, có trình độ và năng lực lãnh đạo, quản lý, nâng cao đạo đức cách mạng, vận dụng sáng tạo trong thực tiễn công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị mình.

Đồng chí Đào Xuân Dũng, Hiệu phó trường Chính trị Nguyễn Văn Linh phát biểu khai giảng khóa học

Phát biểu khai giảng lớp học, đồng chí Đào Xuân Dũng, Phó Hiệu trưởng trường Chính trị Nguyễn Văn Linh nhấn mạnh: Tham gia khóa học chính là điều kiện và cơ hội thuận lợi để các học viên thể hiện tinh thần trách nhiệm của người đảng viên; với những kiến thức lý luận chính trị của khóa học sẽ giúp các học viên thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ của mình tại đơn vị trong giai đoạn hiện nay.

Đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ khai giảng, đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã đề nghị các đồng chí học viên phải rất có ý thức, trách nhiệm bố trí sắp xếp thời gian hợp lý, hài hòa để vừa đảm bảo việc học tập và hoàn thành nhiệm vụ được giao; phải chấp hành đầy đủ nội quy, quy chế của lớp học; phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức tự học, tự rèn luyện trong quá trình học; tiếp tục nghiên cứu, rèn luyện, vận dụng những kiến thức đã được học vào công việc cụ thể ở cơ quan, đơn vị công tác.

Tin mới nhất

Báo cáo kết quả thi hành Điều lệ Đảng (05/06/2023 9:20 SA)

Ban Chỉ đạo hoạt đồng hè thị xã triển khai Kế hoạch hoạt động hè và chiến dịch...(04/06/2023 9:32 SA)

Kế hoạch Tổ chức kỳ họp thứ Tám - HĐND thị xã Mỹ Hào khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026(03/06/2023 2:51 CH)

Triển khai thực hiện Luật Thanh tra năm 2022(02/06/2023 9:25 SA)

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19(02/06/2023 9:16 SA)

°
1007 người đang online