Thực hiện nội quy, quy chế làm việc của UBND thị xã

Đăng ngày 24 - 05 - 2023
100%

 Ngày 24/5/2023, UBND thị xã Mỹ Hào ra Công văn số 706/CV- UBND về việc thực hiện nội quy, quy chế làm việc của UBND thị xã, yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, cơ quan; UBND các xã, phường thực hiện tốt Quy chế làm việc của UBND thị xã, trong đó lưu ý một số nội dung cụ thể trong Công văn sau: 

https://myhao.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/9b98dcde1ac0d0dTh%E1%BB%B1c%20hi%E1%BB%87n%20n%E1%BB%99i%20quy%20quy%20ch%E1%BA%BF%20l%C3%A0m%20vi%E1%BB%87c%20.pdf

Tin mới nhất

Triển khai thực hiện Luật Thanh tra năm 2022(02/06/2023 9:25 SA)

Tập trung đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thi công dự án Cải tạo mở rộng đường trục trung tâm đoạn...(02/06/2023 9:12 SA)

Tăng cường các biện pháp cấp bách đảm bảo an toàn, phòng cháy, chữa cháy; an toàn hành lang lưới...(02/06/2023 8:48 SA)

Công khai minh bạch danh sách hộ nghèo(02/06/2023 8:24 SA)

Tiếp tục đôn đốc đăng ký giao dịch điện tử, cải đặt ứng dụng BHXH số (VssID) trên điện thoại...(01/06/2023 3:38 CH)

°
1659 người đang online