Triển khai thực hiện Thông báo số 1116-TB/TU ngày 27/4/2023 của Tỉnh ủy Hưng Yên; số 848-TB/ThU ngày 05/5/2023 của Thị ủy Mỹ Hào

Đăng ngày 25 - 05 - 2023
100%

Ngày 25/5/2023, UBND thị xã Mỹ Hào ra Công văn số 714/UBND - VP về việc triển khai thực hiện Thông báo số 1116-TB/TU ngày 27/4/2023 của Tỉnh ủy Hưng Yên; số 848-TB/ThU ngày 05/5/2023 của Thị ủy Mỹ Hào, yêu cầu các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; UBND các xã, phường tập trung thực hiện một số nội dung Công văn sau:

 https://myhao.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2023-05/35782c5c20cda30dTri%E1%BB%83n%20khai%20.pdf

 

Tin mới nhất

Triển khai thực hiện Luật Thanh tra năm 2022(02/06/2023 9:25 SA)

Tập trung đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thi công dự án Cải tạo mở rộng đường trục trung tâm đoạn...(02/06/2023 9:12 SA)

Tăng cường các biện pháp cấp bách đảm bảo an toàn, phòng cháy, chữa cháy; an toàn hành lang lưới...(02/06/2023 8:48 SA)

Công khai minh bạch danh sách hộ nghèo(02/06/2023 8:24 SA)

Tiếp tục đôn đốc đăng ký giao dịch điện tử, cải đặt ứng dụng BHXH số (VssID) trên điện thoại...(01/06/2023 3:38 CH)

°
996 người đang online