Hội nghị giao ban UBND thị xã tháng 5 năm 2023

Đăng ngày 30 - 05 - 2023
100%

UBND thị xã tổ chức Hội nghị giao ban UBND thị xã tháng 5 năm 2023. Đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Thường trực HĐND thị xã; Lãnh đạo UBND thị xã; Ủy viên UBND thị xã; Trưởng các phòng, ngành thị xã; Văn phòng HĐND và UBND thị xã; Chủ tịch UBND các xã, phường.

 

Lãnh đạo thị xã; các phòng, ngành thị xã; xã, phường phát biểu và báo cáo tại Hội nghị

Tại Hội nghị, các ngành, xã, phường báo cáo tình hình thực hiện các nhiệm vụ tháng 5 và đề xuất, kiến nghị các biện pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6 năm 2023, đặc biệt là công tác sản xuất nông nghiệp; quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng; phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn....Trong thời gian qua, các phòng, ban của UBND thị xã và các xã, phường đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như: Công tác sản xuất nông nghiệp, hiện nay lúa Đông Xuân ở thời kỳ lúa chín một số diện tích đã cho thu hoạch. Các hộ nông dân tích cực chuẩn bị phương tiện thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa Xuân với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để phòng tránh mưa, bão lũ, lụt ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng lúa. Đối với đàn gia súc, gia cầm các hộ dân đều có các biện pháp chống nắng, nóng, đảm bảo vệ sinh môi trường chuồng trại chăn nuôi. Cùng với đó, các ngành, địa phương tập trung thực hiện quản lý đất đai, vệ sinh môi trường, giải phóng mặt bằng liên quan đến các dự án xây dựng trên địa bàn, Đề án số 06 được triển khai tích cực. Hiện nay, việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp một số xã vẫn còn gặp khó khăn. Trong thời gian tới, các xã, phường tiếp tục rà soát diện tích đất nông nghiệp để cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho nhân dân; tăng cường công tác xử lý vi phạm xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi theo Kế hoạch 93a của UBND tỉnh; công tác quốc phòng an ninh được thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch; an ninh chính trị ổn định, an ninh nông thôn được đảm bảo; thực tốt Đề án 06 của Chính phủ. Theo báo cáo, đến nay Công an thị xã đã thực hiện kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2 được trên 44.000 trường hợp, đứng thứ 3 toàn tỉnh…

Đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tăng cường sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ được giao; rà soát, thực hiện các nội dung trong chương trình công tác 6 tháng đầu năm 2023 của UBND thị xã và đăng ký nội dung làm việc trong chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2023; hoàn thành đúng hạn tất cả các nhiệm vụ do UBND thị xã, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thị xã giao, nhất là trong các Thông báo kết luận, không để chậm trễ, quá hạn; thực hiện đúng định kỳ, đầy đủ, thời hạn báo cáo và các chỉ đạo của UBND thị xã; Tập trung chỉ đạo, điều hành, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, giải pháp, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính ngân sách nhà nước, đầu tư công năm 2023, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra; các cấp, các ngành tập trung đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã, nhiệm kỳ 2020-2025. Trong đó, Đồng chí Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh một số nhiệm vụ cụ thể: Tập trung chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Xuân; tổ chức sản xuất vụ Mùa 2023 đảm bảo gieo cấy hết diện tích canh tác, không để tình trạng bỏ ruộng không gieo cấy; triển khai thực hiện tốt  kế hoạch  phòng chống  thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; phương án chống úng, lụt, bão vụ Mùa năm 2023. Giải tỏa các trường hợp vi phạm công trình thủy lợi. Thường xuyên theo dõi diễn biến của dịch bệnh trên vật nuôi; chỉ đạo sát sao, áp dụng nghiêm ngặt các biện  pháp phòng, chống  dịch  bệnh gia  súc, gia cầm; chỉ đạo và làm tốt công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại; kiểm soát chặt chẽ công tác vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn; xử lý nghiêm và kịp thời các trường hợp vi phạm. Tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, phấn đấu đến cuối năm 2023, thị xã có 03  xã (Xuân  Dục, Hòa  Phong, Hưng Long) đạt nông thôn mới kiểu mẫu; các xã còn lại tập  trung nâng cao các tiêu chí nông thôn mới nâng cao và đạt các khu dân cư kiểu mẫu. Tăng cường công tác quản lý đất đai và môi trường; tiếp tục tập trung hoàn thiện các thủ tục, đẩy nhanh tiến độ đấu giá đất giãn dân trên địa bàn; đẩy mạnh xử lý đất dôi dư xen kẹt, đảm bảo chỉ tiêu giao; cấp, phát giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư trên địa bàn. Tăng cường quản lý, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa  bàn thị xã; thực hiện tốt công tác thu gom, vận chuyển rác đúng nơi quy định; tăng cường tuyên truyền Nhân dân xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Tiến hành kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, các điều kiện hành  nghề đối  với  các  hộ tái  chế, thu mua phế liệu tại tổ dân phố Phan Bôi, phường Dị Sử, thôn Dâu, Bùi xã Cẩm Xá xong trong tháng 06/2023. Tập trung đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật xây dựng các công trình; thực hiện nghiêm việc cấp phép xây dựng, quản lý xây dựng và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn. Tập  trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư, phát triển  doanh  nghiệp; tăng cường  công  tác quản lý thịtrường.Tập trung quản lý, khai thác tốt các nguồn thu; đôn đốc thu hồi nợ đọng và chống thất thu thuế, đảm bảo thu đạt kế hoạch giao. Chi ngân sách đúng quy định. Nâng cao hiệu quả đầu tư công; tích cực đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn các dự án đầu tư theo kế hoạch vốn năm 2023. Về văn hóa – xã hội, Tăng cường công tác tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao chào mừng các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất nước, của địa phương. Thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác chuyển đổi số, đặc biệt tại 4 xã, phường: Bần Yên Nhân, Minh Đức, Xuân Dục, Hưng Long. Chăm sóc, bảo vệ tốt sức khỏe của Nhân dân; tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh trong thời gian tới; tăng cường công tác quản lý hành nghềy dược tư nhân, đảm bảo an toàn thực  phẩm. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, trợ giúp xã hội, đền ơn đáp nghĩa; công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em, tháng hành động vì trẻ em, chống đuối nước ở trẻ em; tăng cường các hoạt động phối hợp quản lý, giáo dục và đảm bảo an toàn cho học sinh trong dịp hè 2023. Tăng cường công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, trực và giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, đẩy mạnh việc thực hiện số hóa hồ sơ, kết quả TTHC; tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại với dân và giả quyết đơn thư, tô cáo của công dân. Về an ninh - quốc phòng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh nông thôn, đảm bảo an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ; xử lý nghiêm xe quá khổ, quá tải lưu thông trân các tuyến đường thuộc thị xã; kiên quyết xử lý vi phạm lòng đường, vỉa hè, hoàn thành tốt nội dung công tác Đề án 06; Ban Chỉ huy Quân sự thị xã xây dựng Kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 4 xã phường; diễn tập quốc phòng an ninh cho 4 phòng, ngành…

Đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã trao Quyết định bổ nhiệm Phó Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội và chúc mừng đồng chí Đào Thị Hồng Thúy

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã đã trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Đào Thị Hồng Thúy, chuyên viên phòng Quản lý đô thị được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thị xã kể từ ngày 19 tháng 5 năm 2023. 

Tin mới nhất

Tăng cường công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ, phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực liên quan đến...(28/09/2023 9:22 SA)

Thị xã Mỹ Hào: Tập huấn công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp...(27/09/2023 3:25 CH)

Hướng dẫn bảo vệ và sử dụng tầng đất mặt của đất chuyên trồng lúa nước khi thực hiện dự án đầu tư...(27/09/2023 3:01 CH)

Điều tra, xác minh, làm rõ vụ việc giả danh cán bộ, công chức để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên...(27/09/2023 2:41 CH)

Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ GPMB, triển khai các dự án ĐTXD trên địa bàn thị xã Mỹ Hào...(26/09/2023 2:19 CH)

°
19 người đang online