Đảm bảo cung ứng thuốc trong phòng chống dịch bệnh

Đăng ngày 08 - 07 - 2023
100%

 

Ngày 06/7/2023.UBND thị xã Mỹ Hào ra Công văn số 977/UBND - VP về việc  đảm bảo cung ứng thuốc trong phòng chống dịch bệnh. Theo đó, UBND thị xã yêu cầu Trung tâm Y tế thị xã; UBND các xã, phường; các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn thị xã nghiêm túc triển khai, thực hiện nội dung Công văn sau: 

https://myhao.hungyen.gov.vn/portal/VanBan/2023-07/a44dd890e855eafd%C4%90%E1%BA%A3m%20b%E1%BA%A3o%20cung%20%E1%BB%A9ng%20m%C3%B9a%20d%E1%BB%8Bch%20b%E1%BB%87nh%20.pdf

 

Tin mới nhất

Báo cáo kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19(02/06/2023 9:16 SA)

Tuyên truyền công tác phòng chống Covid-19(17/05/2023 10:32 SA)

Quyết định Kiện toàn Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch bệnh Covid-19(11/05/2023 8:13 SA)

Tăng cường công tác phòng chống dịch(01/05/2023 3:37 CH)

Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã năm 2023(25/04/2023 2:39 CH)

°
354 người đang online