Đại hội điểm MTTQ Việt Nam xã Hòa Phong lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024-2029 đầu tiên của thị xã Mỹ Hào

Đăng ngày 12 - 01 - 2024
100%

Trong 2 ngày 11 và 12/01/2024, xã Hoà Phong tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024-2029. Đây là đơn vị đầu tiên được UB MTTQ Việt Nam thị xã chọn làm Đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai Đại hội MTTQ các xã, thị trấn trên địa bàn thị xã tiến tới Đại hội MTTQ thị xã. Dự Đại hội có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh; Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; các đồng chí UVBTV Thị ủy; Lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng; Lãnh đạo MTTQ Việt Nam thị xã và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã; Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UB MTTQ các xã, phường; cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, đại diện các trường học và 100 đại biểu đại diện các tầng lớp nhân dân xã Hoà Phong.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, UB MTTQ Việt Nam xã Hoà Phong thường xuyên chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Phát huy sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân, tạo sự đồng thuận xã hội, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, nhiệm kỳ 2019 - 2024, UB MTTQ Việt Nam xã Hòa phong thường xuyên chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

5 năm qua, MTTQ và các tổ chức thành viên đã vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp trên 8 tỷ đồng, hiến hàng trăm m2 đất và hàng nghìn ngày công lao động để xây dựng các công trình giao thông, đường điện chiếu sáng, mua sắm trang thiết bị nhà văn hóa thôn, trồng cây xanh. Cơ sở hạ tầng ở các khu dân cư trên địa bàn xã được nâng cấp, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc, đường làng, ngõ, xóm ngày càng phong quang, sạch đẹp. Qua tuyên truyền, vận động về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, người dân đã tích cực tham gia giải phóng mặt bằng khu dân cư tập trung, giải phóng mặt bằng xây dựng đường trục trung tâm thị xã. Tình hình an ninh, chính trị, trật tự, an toàn xã hội, công tác quốc phòng, quân sự địa phương trên địa bàn cơ bản được giữ vững; khối ĐĐK toàn dân được củng cố và ngày càng phát triển. Qua lấy ý kiến sự hài lòng của Nhân dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới nâng cao của xã đạt tỷ lệ 97%. Có 2 khu dân cư NTM kiểu mẫu được UBND thị xã công nhận.

Ngoài ra, MTTQ xã Hòa Phong còn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tổ chức giúp đỡ cho 156 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo; người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân các ngày Lễ, Tết với số tiền 47 triệu 600 trăm nghìn đồng. Bằng nguồn quỹ của các cấp đã xây dựng, sửa chữa cho 09 nhà đại đoàn kết hộ nghèo, hộ cận nghèo với số tiền hỗ trợ là 344 triệu đồng. Từ kết quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua đã tạo được niềm tin cho các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của các cấp chính quyền. Đến nay 100% khu dân cư trên địa bàn xã được công nhận khu dân cư văn hóa; trên 90% hộ dân đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 2 thôn đạt thôn, xóm NTM kiểu mẫu; 3 trường học, 2 cơ quan đạt chuẩn cơ quan văn hóa; xã về đích nông thôn mới nâng cao năm 2020. Phát huy những kết quả đạt được, chủ động khắc phục khó khăn, hạn chế còn tồn tại, trong nhiệm kỳ 2024 - 2029, MTTQ xã Hòa phong tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động tăng tỷ lệ kết nạp đoàn viên, hội viên của các tổ chức thành viên đạt từ 80% trở lên. Nâng cao chất lượng thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”, đẩy mạnh thực hiện đề án “KDC 5 không”, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 100% KDC trở lên đạt tiêu chuẩn KDC văn hóa, 100% KDC tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, 95% hộ gia đình trở lên đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. 100% KDC triển khai có hiệu quả xây dựng quỹ “Vì người nghèo” và tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, thường xuyên quan tâm, chăm lo đến các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020-2025 và trong thời gian tiếp theo. Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã; tăng cường củng cố liên minh chính trị, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; thực hiện dân chủ, giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy tinh thần thi đua sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng,văn minh”. 

Đồng chí Đinh Quang Phúc, ThUV, Chủ tịch UBMTTQ VN thị xã phát biểu tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, UB MTTQ Việt Nam xã Hoà Phong thường xuyên chú trọng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2019-2024 đã đề ra. Khối đại đoàn kết toàn dân tộc không ngừng được củng cố và phát huy. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của Nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Các đồng chí Lãnh đạo tỉnh; thị xã, xã Hòa Phong dự và tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tại Đại hội, các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Phó  Chủ tịch UB MTTQ tỉnh; Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy; Chủ tịch HĐND thị xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Thị ủy viên phụ trách xã; lãnh đạo các xã, phường đã tặng lẵng hoa tươi thắm thể hiện sự ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà MTTQ xã Hòa Phong đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời, tin tưởng trong nhiệm kỳ tới MTTQ xã tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, tích cực xây dựng củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc  vì mục  tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, sáng tạo và phát triển, Đại hội đã hiệp thương cử ra 35 đồng chí tham gia UB MTTQ Việt Nam xã khóa mới nhiệm kỳ 2024-2029 và hiệp thương biểu quyết 11 đại biểu dự Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thị xã nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Vũ Văn Hải tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Hòa Phong, nhiệm kỳ 2024-2029.

Các đồng chí Lãnh đạo Tỉnh, thị xã và xã Hòa phòng chụp ảnh lưu niệm cùng Đại hội

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ trách nhiệm, đoàn kết, Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Hòa Phong lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2024-2029 đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các mục tiêu, nội dung chương trình Đại hội đề ra.

Các tập thể và cá nhân được tăng Giấy khen và quà tại Đại hội

Cũng nhân dịp này, Đảng ủy, UBND xã cũng đã khen thưởng cho 2 tập thể và 18 cá nhân có  thành tích xuất sắc trong phong trào công tác MTTQ xã năm 2023.

 

 

Tin mới nhất

Đồng chí Bí thư Thị ủy Trần Thị Thanh Thủy dự và chỉ đạo Hội nghị Giao ban Bí thư chi bộ cụm...(28/02/2024 7:05 SA)

Hội nghị Giao ban Bí thư chi bộ khối xã, phường, cụm phường Bạch Sam, xã Dương Quang(27/02/2024 4:19 CH)

Hội nghị Giao ban Bí thư chi bộ khối phường, xã năm 2024, cụm phường Phan Đình Phùng,...(27/02/2024 3:36 CH)

Hướng dẫn về việc kết nạp đảng viên là học sinh trên địa bàn thị xã Mỹ Hào(16/02/2024 4:01 CH)

Thị xã Mỹ Hào: Khai giảng Lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 221 quần chúng ưu tú(23/01/2024 7:58 SA)

°
92 người đang online