• Ngô Huy Tăng sinh năm 1912, tại thôn Ngọc Lập, nay là Tổ dân phố thuộc phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào trong một gia đình nông dân nghèo.

 • Cán bộ lão thành cách mạng, Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Ngô Thị Nhung sinh năm 1908 trong một gia đình truyền thống hiếu học và yêu nước. Dòng họ Ngô Huy ở làng Ngọc Lập từ năm 1846 đã có cụ Ngô Huy...

 • Đồng chí Ngô Thị Sâm sinh năm 1906 tại thôn Ngọc Lập, tổng Chương Xá, huyện Mỹ Hào, nay là tổ dân phố Ngọc Lập, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên trong một gia đình có truyền...

 • Nguỵễn Ngọc Xuân (1902 - 1981), còn được biết đến với tên gọi Nguỵễn Văn Xuân, là kỹ sư quân khí và chính khách Việt Nam, Ủỵ viên Chính phủ Cách mạng lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Cục trưởng...

 • Đỏng chí Ngô Huy Ngụ sinh năm 1899 tại làng Ngọc Lập, tổng Chương Xá, huyện Mỹ Hào nay là Tổ dân phố Ngọc Lập, phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Sinh trưởng trong một gia đình...

 • Phạm Văn Thụ, tự Đàn Viên, hiệu Đông Bạch Phái, thuở bé tên là Phạm Văn Trúc cho dễ nuôi, người xã Bạch Sam, tổng Bạch Sam, huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, tỉnh Hải Dương, nay là phường Bạch Sam,...

 • Phạm Sỹ Thuyên người xã Trung Lập, huyện Đường Hào, nay là thôn Ngọc Lập, thuộc phường Phùng Chí Kiên, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Là ông của danh y Phạm Sỹ Từ, là cụ của Đệ nhị tiến sỹ xuất thân...

 • Phạm Sỹ Ái, tự là Đôn Nhân, hiệu Nghĩa Khê, tên thụy là Đoan Trực, sinh năm Bính Dần (1806) tại xã Trung Chí (sau là Trung Lập), huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương, nay thuộc phường...

 • Hà Sách Dự người xã Yên Nhân, huyện Đường Hào, nay là phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Ông nổi tiếng hay chữ, học rộng tài cao. Tham dự kỳ thi Hương, ông đứng đầu 4 trường thi, đỗ...

 • Phạm Xuân người xã Bạch Sam, huyện Đường Hào, tỉnh Hải Dương, nay là phường Bạch Sam, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

 • Nguyễn Sơn Tăng người xã Đặng Xá, huyện Cẩm Giàng, nay thuộc phường Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Không rõ ông sinh và mất năm nào, chỉ biết trong thế kỷ XVI.

 • Chu Tông Văn người làng Đa Sỹ, tổng Thượng Xá, huyện Đường Hào, nay thuộc TDP Phan Bôi, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Không rõ ông sinh và mất năm nào, chỉ biết trong thế kỷ XV.

 • Đỗ Cảnh Lược người xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Giàng, nay là thôn Cẩm Sơn, xã Cẩm Xá, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Ông sinh năm 1451 nhưng không rõ mất năm nào.

1 2 3 4 

Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

°
1145 người đang online