Hội đồng nhân dân phường Phùng Chí Kiên khóa XXI, Tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ngày 22/4/2021, HĐND phường Phùng Chí Kiên tổ chức kỳ họp thứ XI, Tổng kết hoạt động HĐND phường khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Dự chỉ đạo tại kỳ họp có đồng chí Lê Quang HIến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã.

Đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã trao Cờ của UBND tỉnh cho phường Phùng Chí Kiên

Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND phường Phùng Chí Kiên tổ chức 10 kỳ họp; thông qua 51 Nghị quyết, 31 Tờ trình. Trong đó, có 10 Nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội, An ninh, quốc phòng; 10 Nghị quyết về đầu tư xây dựng quyết toán thu - chi ngân sách; 3 Nghị quyết về chương trình giám sát… Các Nghị quyết, Đề án, Tờ trình đều đúng với các quy định của Luật, sát với tình hình thực tiễn cơ sở. Trước và sau mỗi kỳ họp, Thường trực HĐND đã phối hợp với Ủy ban MTTQVN phường tổ chức tiếp xúc cử tri, thông báo nội dung kỳ họp và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi các cấp có thẩm quyền xử lý; Tổ chức 15 cuộc giám sát, trong đó có 03 giám sát chuyên đề, hoạt động giám sát đã đem lại nhiều kết quả tích cực, nhiều đề xuất, kiến nghị của Thường trực HĐND, các đại biểu HĐND đã giúp các cấp, các ngành nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhân dân.

Đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã phát biểu tại kỳ họp

Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Lê Quang Hiến, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã ghi nhận những kết quả mà HĐND phường Phùng Chí Kiên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới phường Phùng Chí Kiên cần làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo để chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra đảm bảo đúng Luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự trở thành ngày hội toàn dân; chủ động công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; tập trung nghiên cứu, triển khai có hiệu quả các nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp từ Trung ương đến địa phương; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

UBND phường Phùng Chí Kiên tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân

Nhân dịp này, phường Phùng Chí Kiên được UBND tỉnh Hưng Yên tặng Cờ thi đua. UBND phường Phùng Chí Kiên đã tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND phường khoá XXI, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thu Hằng

Đài Truyền thanh thị xã