Khẩn trương truy vết, cách ly, xét nghiệm các trường hợp liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TW và Bệnh viện K

Công văn số 386/UBND-YT ngày 08/5/2021 của UBND thị xã