Chính sách gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP

Văn bản số 122/CCTKV-TTHT ngày 20/5/2021 của CCT KV Mỹ Hào - Văn Lâm