Hội nghị Giao ban Thường trực Thị ủy với các ban Đảng, các Đoàn thể quý III năm 2021

Chiều ngày 06/10, Thường trực Thị ủy tổ chức Hội nghị Giao ban với các ban Đảng, Ủy ban MTTQ và các Đoàn thể chính trị xã hội thị xã nghe báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị quý III, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021. Đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã chủ trì hội nghị; các đồng chí Ủy viên BTV Thị ủy, Trưởng các ban Đảng, MTTQ và các Đoàn thể thị xã dự hội nghị….

Quý III năm 2021, các Ban xây dựng Đảng, UBMTTQ và các Đoàn thể chính trị xã hội thị xã đã bám sát chương trình công tác, chủ động tham mưu cho Thường trực Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của thị xã. Nổi bật là việc thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19, vừa thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh và thị xã đến cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác cán bộ được tập trung chỉ đạo, kịp thời bổ sung, kiện toàn, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện nghiêm, đúng quy định. Công tác dân vận tiếp tục đổi mới, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương; bám sát cơ sở để lắng nghe tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của người dân, kịp thời tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đã triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua.

Đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã ghi nhận và đánh giá cao hoạt động công tác của các ban Đảng, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trong thời gian qua đã góp phần cùng đảng bộ và nhân dân trong thị xã thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thị xã. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tiếp tục bám sát chương trình công tác, cập nhật nhiệm vụ mới để triển khai thực hiện hiệu quả. Bám sát nhiệm vụ của địa phương để tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả. Đặc biệt là tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả, bảo vệ sức khỏe Nhân dân...

Thu Hằng

Đài Truyền thanh thị xã