Thị xã Mỹ Hào tổ chức giờ sinh hoạt Đảng bộ tháng 11

Ngày 7/11/2021, Đảng bộ thị xã Mỹ Hào tổ chức giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ tháng 11 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, UV BTV Tỉnh ủy, Bí thư thị ủy Mỹ Hào; Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Lãnh đạo Thị ủy, UBND thị xã. Cùng dự có GS, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tới 115 điểm cầu các chi, Đảng bộ toàn thị xã và được truyền thanh trực tiếp trên hệ thống truyền thanh thị xã. Giờ sinh hoạt toàn Đảng bộ của thị xã Mỹ Hào được tổ chức, duy trì thường xuyên vào ngày Chủ nhật, tuần thứ nhất hàng tháng.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt

Tại Hội nghị trực tuyến trên 5200 đảng viên trong toàn thị xã đã  được nghe GS, TS Hoàng Chí Bảo truyền đạt về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng thời, giúp mỗi cán bộ, đảng viên hiểu rõ nghĩa vụ của tập thể, cá nhân trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện. Qua đó, làm cho việc học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trở thành nhu cầu tự thân, thường xuyên, là động lực, sức mạnh to lớn để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025; xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

Đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy phát biểu tại hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư thị ủy Mỹ Hào yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể cần đưa nội dung học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết của  chi, đảng bộ cấp mình, gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, đơn vị. 

Xuân Cường

Đài Truyền thanh thị xã