Hỏi đáp về công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19

Hỏi:

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, xin quý cơ quan cho biết kế hoạch tiêm vắc xin của thị xã? Xin cảm ơn!

Trả lời:

Ngày 31/8, UBND thị xã đã ban hành Kế hoạch số 162/KH-UBND về triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 năm 2021-2022 thị xã Mỹ Hào. Trong kế hoạch nêu rõ mục tiêu, thời gian, đối tượng và phạm vi triển khai công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn thị xã. Công dân có thể xem nội dung chi tiết tại Kế hoạch.

Kế hoạch số 162/KH-UBND ngày 31/8/2021 của UBND thị xã