Ban Dân vận Thị ủy tổng kết công tác dân vận năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Ngày 13 tháng 1, Ban Dân vận Thị ủy tổng kết công tác dân vận năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng các Ban Đảng Thị ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND thị xã.

Năm 2021, hệ thống Dân vận các cấp làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị; phối hợp với Chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội; chuyển tải kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Hiệu quả của công tác dân vận được thể hiện trong việc tham mưu, vận động nhân dân tham gia thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng Nông thôn mới, văn minh đô thị, xã Hòa Phong đạt chuẩn NTM nâng cao, 4 xã đã được tỉnh thẩm định đánh giá đạt các tiêu chí NTM nâng cao; hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội với mức tăng trưởng trên 8,2%; thực hiện tốt các biện pháp kiểm soát phòng chống dịch bệnh covid-19 đạt hiệu quả; các phong trào, cuộc vận động ngày càng tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Toàn thị xã xây dựng được 135 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã trao KNC của Ban Dân vận Trung ương cho đồng chí Đào Thị Bằng, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Thị ủy và giấy khen của Ban Dân vận Tỉnh ủy cho Ban Dân vận Thị ủy

Năm 2022, công tác Dân vận tập trung hướng về cơ sở, phát huy dân chủ; nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề gợn cộm, bức xúc của nhân dân; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng tiếp nhận dự án đầu tư, bảo vệ môi trường, xây dựng NTM nâng cao, đô thị văn minh.

Đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đào Quang Minh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã yêu cầu trong thời gian tới công tác dân vận cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nắm bắt kịp thời tình hình địa bàn và tư tưởng nhân dân để tuyên truyền, vận động, tham mưu giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh; có nhiều hình thức tập hợp quần chúng nhân dân tích cực tham gia các phong trào; thường xuyên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, công tác dân vận, quán triệt các chủ trương, chỉ thị, NQ và vận dụng phù hợp vào thực tế; Nhân rộng các mô hình dân vận khéo, thực hiện nhiệm vụ dân vận có trọng tâm, trọng điểm; bám sát các nhiệm vụ chỉ tiêu khâu đột phá của địa phương, đơn vị để vận động như xây dựng NTM nâng cao, phát triển đô thị, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển TMDV, nông nghiệp hiệu quả cao; quản lý đất đai; giải phóng mặt bằng tiếp nhận dự án đầu tư; tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Đồng chí Bùi Khánh Vĩnh, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND Thị xã trao giấy khen của UBND thị xã cho các TT, cá nhân

Tại hội nghị, có 1 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân vận. Ban Dân vận Tỉnh ủy tặng giấy khen cho 1 tập thể; UBND thị xã tặng giấy khen cho 9 tập thể và 10 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dân vận năm 2021.

Thế Anh

Trung tâm Văn hóa và Truyền thanh thị xã